+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mitoz Bölünmenin Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mitoz Bölünmenin Kısaca
  Mitoz Bölünmenin


  Mitoz bölünme ile bir hücreden iki yeni hücre oluşturulur ve bu sırada ana hücredeki kalıtım maddesi eşit miktarda yavru hücrelere aktarılır.

  Oluşan hücreler ana hücrenin tüm özelliklerini ta şır. Bu nedenle mitoz ile hücre sayısı artarken kro mozom sayısı sabit kalır.
  Kromozom sayısı ne olursa olsun, bölünme yete neği olan her hücre arka arkaya çok sayıda mitoz geçirebilir.
  Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin büyüklüğü, sitoplazma miktarı, organellerinin sayısı fark lılık gösterebilir.
  Çok hücreli bir canlının hayat döngüsünde zigot oluşumu ile birlikte mitoz bölünmeler başlar ve canlının ölümüne kadar devam eder. Yani mitoz bölünmeler bir canlıda hayat boyu devam eden olaylardandır.

  Bireyin yaşına göre mitoz bölünmelerin hızı deği şir. Embriyonik dönemde ve genç bireylerde mi toz hızlı iken yaşlanmaya bağlı olarak hızı azalır. Yaşlanmanın başlaması ile birlikte mitoz hızı da düşer. Bu nedenle yaşlı bireylerde yaraların iyileş mesi daha uzun sürer.
  Mitoz bölünme ile tek hücreli canlılarda üreme sağlanırken çok hücreli canlılarda büyüme, geliş me ve yaralanan kısımların onarılması sağlanır.

  Arka arkaya mitoz geçiren bir hücrenin bölünme ler sonucu oluşturabileceği toplam hücre sayısı 2n (n : bölünme sayısı) formülü ile hesaplanabilir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlarken çok hücreli canlılarda büyüme ,gelişme ve onarma gibi işlemlerde görülür. mitoz bölünme tüm canlılarda görülür. bölünme sonucunda ata bireyle tamamen aynı iki hücre oluşur.
+ Yorum Gönder