+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sitoplazma Bölünmesi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sitoplazma Bölünmesi Kısaca
  Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

  Telofazın sonunda gerçekleşen sitoplazma bölünmesi hayvan ve bitki hücrelerinde farklılık gösterir. Hayvan hücrelerinde sitoplazma dıştan içe doğru boğumlanma yaparak hücreyi ikiye ayırır. Sitoplazma boğumlanması sırasında aktinprote inlerinden oluşan mikroflamentler görev alır. Sitokinez ekvatoral bölgede çok derin olmayan bir oluğun oluşumu ile başlar.

  Bu oluğun sitoplazmaya bakan tarafında mikrofi lamentlerin oluşturduğu kasılabilin bir halka bulu nur. Bu halka sitoplazmayı ikiye bölecek şekilde kasılarak daralır ve hücre boğumlanarak ikiye bö lünür. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sitoplazma bölünmesi (sitokinez) çekirdek bölünmesinden sonra gerçekleşir. sitoplazma evresi bitki ve hayvanlarda farklılık gösterir. hayvanlarda sitoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. bitkilerde ise ara lamel oluşturarak oluşur.
+ Yorum Gönder