+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri
  Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri

  Mayoz bölünme canlıların üreme organlarında meydana gelir. Mayoz sonucu oluşan gametler haploit oldukla rından ana canlıya ait kromozom çiftlerinden sa dece birer tanesini bulundururlar. Mayoz bölünme canlılarda çeşitliliğe neden olan olayları İçerdiğinden mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler birbirlerinden ve ana canlıdan farklı özelliklere sahip olabilirler.
  Mayoz canlıların üreme dönemlerinde görülür. Bu nedenle mitoz bölünme gibi hayat boyu devam eden bir olay değildir.
  Mayoz bölünme birbirini takip eden Mayoz-I ve Mayoz-ll olmak üzere iki bölümden oluşur.
  Her iki bölünme safhasında da mitozda olduğu gibi çekirdek ve sitoplazma bölünmeleri gerçek leşir. Ancak mayoz-l ve mayoz-ir ye ait evrelerin özellikleri farklıdır. Bu nedenle mayoz-l' e ait evre lerin sonuna I getirilirken mayoz II' ye ait evrelerin sonuna II getirilerek adlandırılır. (Profaz-I, Profaz H gibi)
  Bölünme olayı başlamadan önce üreme ana hüc resi bir hazırlık evresi geçirir. Bu hazırlık evresine interfaz denir.
  Mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücre tekrar mayoz geçiremez ancak mitoz bölünme geçirebi lir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mayoz bölünme krossing overla canlı çeşitliliğini artırır, eşey üreme organların çoğalmasını sağlar,hayat boyu devam etmez,bölünme sonuca dört hücre oluşturur.
+ Yorum Gönder