+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Profaz I Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Profaz I Nedir Kısaca
  Profaz I

  Mayoz bölünmedeki en önemli evredir. Çünkü mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki en önemli farklılıklar bu evrede görülür. Profaz I' de mitoz bölünmenin profazında meyda na gelen tüm olaylar gerçekleşirken ilave olarak tetrat, sinapsis ve krossing-over gerçekleşir.
  Profaz I' de hücredeki homolog kromozom çiftlerinin (biri anneden diğeri babadan gelen kromo zom çiftleri) herbiri biraraya gelerek tetrat adı ve rilen yapıları oluştururlar.
  Her bir tetrat birbirinin homologu olan iki kromozomdan meydana gelmiştir.
  Her bir kromozom iki tane kromatitten oluştuğuna göre, her tetrat dört tane kromatitten oluşmuştur.
  Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olmayan kromatitlerin birbirine yaklaşarak sarmal bir yapı oluşturmasına sinapsis denir.
  Sinapsis sırasında kromatitler birbirleriyle temas ederler. Bu bölgelere ise kiazma noktası denir.
  Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi gerçekleşebilir. Bu olaya ise krossing-over denir.
  : Krossing-over ile yeni gen dizilişleri meydana ge lir. Böylece kromozomların gen dizilişinde değiş meler ortaya çıkar.
  Bu durum ise aynı türün bireyleri arasında farklı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamış olur.
  Bir hücredeki tüm kromozom çiftleri tetrat oluştu rur. Ancak her tetratta krossing-over görülmeye bilir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Profaz1 evresi mayoz bölünmenin en önemli evresidir çünkü bu evrede gerçekleşenler mayoz ve mitoz bölünmeyi birbirinden ayırır. bu evrede mitozdan farklıolarak tetrat ,sinapsis ve krosing over olayları görlür.
+ Yorum Gönder