+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sprematogenez Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sprematogenez Kısaca
  SPERMATOGENEZ

  Erkek üreme organları olan testislerde mayoz bö lünme ile sperm oluşumuna spermatogenez denir. 2n kromozomlu olan sperm ana hücreleri mitoz bölünmeyle çoğalırlar. Büyüyüp gelişerek mayoz bölünmeye hazırlanırlar. Sperm ana hücresinden mayoz bölünmeyle olu şan haploit dört hücrenin herbirine spermatit_denir.

  Yaklaşık olarak eşit büyüklükte olan bu hücrelerden herbiri farklılaşarak sperm hücrelerini oluştu rurlar.
  Sonuç olarak spermatogenezde 2n kromozomlu bir üreme ana hücresinden n kromozomlu dört tane gamet oluşur. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Spermatogenez erkek eşey organının mayoz bölünmesine denir. spermatogenezde öncelikle sperm ana hücresi mitoz geçirerek çoğalır daha sonra mayoz bölünme geçirerek spermatogenez sonucu dört sperm oluşur.
+ Yorum Gönder