+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Karışık Dilekçe Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Karışık Dilekçe Örnekleri
  Karışık Dilekçe Örnekleri

  Şarta Bağlı Olarak Verilen Bursun İadesi Davası Dilekçesi  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1- Adı ve Soyadı (Bursu alan kişi)
  Adres
  2- Adı ve Soyadı (Kefil)
  Adres
  DAVA KONUSU : Şarta bağlı olarak verilen bursun iadesi
  DAVA DEĞERİ : 300.000,00 Yeni Türk Lirası
  AÇIKLAMALAR :
  1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını temin etmek amacı ile açmış olduğu sınavı kazanan davalı burslu olarak Almanya’ya gönderilmiştir. Sınavı kazanan öğrenciden bu konu ile ilgili bir taahhütname alınmıştır.
  2- Bu taahhütnameye göre, yurt dışında yapacağı dil eğitimi ve yüksek lisans eğitimi tamamlanınca Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burs aldığı sürenin iki katı kadar çalışacaktır. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmadığı takdirde kendisine ödenen bursu faizi ile birlikte iade edecektir.
  3- Davalı yurt dışından dönmüş fakat görevine başlamamıştır. İstanbul’da özel bir şirkette işe başlamıştır. Davalıya göreve başlaması, aksi takdirde kendisine ödenen bursu faizi ile birlikte geri ödemesi hususunda Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiş ve kendisine verilen süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 97 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, 300.000,00 Yeni Türk Lirasının davalılardan birlikte ve zincirleme olarak alınmasına, dava tarihi itibariyle yasal faiz uygulanmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep olunur. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi
  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
  Gönderilmek Üzere
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  KANUN YARARINA BOZMA
  İSTEMİNİ SUNAN
  SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVACI : K.H.
  DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Yaralama
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  BOZULMASI İSTENEN
  MAHKEME KARARI : Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… Sayılı kararının kanun yaranına bozulması istememin sunulması dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  Yaralama suçundan dolayı Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… sayılı kararı ile para cezasına çarptırılmış bulunmaktayım. Mahkemenin bu kararı Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşmiştir. Oysa ben bu suçu işlemedim. Yargılamayı yapan mahkeme bana yeterli söz hakkı vermeden karar vermiştir. Bu durumda bu yola müracaat etme zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 309 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… Sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozmasını ve lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Kanun yararına bozma isteminde bulunan
  Adı ve Soyadı

 3. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna Göre Koruma Kararı ve Tedbir Nafakası İstemi Dilekçesi
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN

  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : 4320 sayılı Kanuna göre koruma kararı ve tedbir nafakası
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalı ile …/…/… tarihinde Erzincan’da evlendim. Bu evliliğimizden henüz çocuğumuz bulunmamaktadır. Eşim pazarcılık yaparak geçimimizi temin etmektedir. Günlük kazanmakta günlük harcamaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanma alışkanlığı nedeni ile sık sık tartıştığım eşim bana son zamanlarda şiddet uygulamaya başladı.
  2- Şiddet uygulayan eşimin cezalandırılması için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Ayrıca 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde koruma kararı verilmesi, bu karar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasını ve koruma kararı süresince geçerli olmak üzere aylık 300,00 Yeni Türk Lirası tedbir nafakasına karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.
  HUKUKİ NEDENLER : 4320 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anılan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı yargılama yapılarak, koruma kararı verilmesi ve bu çerçevede gerekli olan tedbirlerin alınmasına, koruma kararı süresince aylık 300,00 Yeni Türk Lirası tedbir nafakasının davalı taraftan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilmesi arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza

 4. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Çocuğa Karşı Cinsel İstismar ve Hürriyeti Tahdit Suçunu İşleyen Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  MAĞDURE : Adı ve Soyadı
  Adres
  ŞÜPHELİLER : Adı ve Soyadı, (Açık Kimliği), Adres
  Adı ve Soyadı, (Açık Kimliği), Adres
  SUÇ : Çocuğa karşı cinsel istismar, hürriyeti tahdit
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkil A. A.’nın kızı Nurgül, yaklaşık 25 gün önce amcasının oğlu olan K. A. ile evlendirilmek için Bulgurtepe Köyünde bulunan evlerinde gece yarısı saat 01.00 sularında diğer sanıkların kapıyı kırarak ve müvekkil Anik’in de elleri ve ayakları bağlanarak ve mağdureye karşı zor kullanılarak kaçırılmış ve bugüne kadar da bulunamamıştır.
  2- Müşteki A., bu olay ile ilgili Peltek Cumhuriyet Başsavcılığına 2007/28 Hz. No. su ile suç duyurusunda bulunmuş ve bugüne kadar da kızı bulunamadığı için tahkikat tamamlanamamıştır. Müvekkilime, kızı Nurgül, 20.02.2007 de telefon açarak kendisinin Erzincan Üzümlü İlçesi Geyikli Köyünde B. C. isimli şahsın evinde tutulduğunu bildirmiş ve yardım istemiştir.
  HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 103, 109 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ve devamı, özellikle 100/3 a – 4, 5 maddelerine göre bildirdiğimiz tüm adreslerde şüpheliler hakkında arama, yakalama, gözaltı kararı alınmasına ve mağdurenin bulunarak müvekkilime teslimin sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Müşteki vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza


 5. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : … velayeten babası Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  … velayeten annesi Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : Ergin kılınma
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkillerimin oğlu 15 yaşını tamamlamış, oklunu bitinmiş, aklı başında ne yaptığını bilen bir kişidir. Çevresinde kendisini ispat etmiş bir çocuktur. Özel ilgi alanı olan bilgisayar konusunda bulunduğumuz çevrede bilgisayar uzmanı olarak tanınmakta ve zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirmektedir.
  2-Bilgisayar konusundaki bu başarıları Erzincan’da bulunan birçok bilişim firmasının dikkatini çekmiş ve kendisine iş tekliflerinde bulunmuşlardır. Kendisini de bilgisayar konusunda bir firmada çalışmayı düşünmektedir. Yaşı küçük olduğu için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip değildir. Çalışabilmesi ve sorumluluk alabilmesi için ergin kılınması gerekmektedir. Ergin kılınma hususunda kendi isteği ve anne ve babasının rızası bulunmaktadır.
  DELİLLER : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 12, HUMK ve sair ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkillerimin Erzincan Merkez, İnönü Mahallesi, Cilt …, Hane …, Sıra … numarasında kayıtlı bulunan M. ve N. kızı, Erzincan … doğumlu, … TC. numaralı, müşterek çocukları … ergin kılınmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim. …/…/…

  Davacılar vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
  Ek: Vekâletname. 6. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Tahkikatın Genişletilmesi İstemi Dilekçesi
  Dosya Esas: /…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  SANIK : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Hırsızlık
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  KONUSU : Tahkikatın genişletilmesi istemi
  AÇIKLAMALAR :
  Müvekkilimin evine gece vakti girerek hırsızlık yapan sanık hakkında hırsızlık suçundan dolayı kamu davası açılmıştır. Oysa sanık, gece vakti müvekkilime ait eve girerek, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, gece vakti karanlıkta eve girdiğinden bazı eşyaların kırılmasına neden olmuş ve eşyaya zarar verme suçunu ve müvekkilime ait eşyaları çalarak hırsızlık uçunu işlemiştir. Hakkında sadece hırsızlık suçundan dava açılmıştır. Diğer suçlardan da cezalandırılabilmesi için tahkikatın genişletilmesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, tahkikatın genişletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Müdahil Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 7. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Müdahil Olma Talebinde Bulunma Dilekçesi
  Dosya Esas No: /…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  MÜDAHİL OLMA
  TALEBİNDE BULUNAN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SANIK : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Müdahil olma istemi
  AÇIKLAMALAR :
  Adı geçen dosyada sanık kullandığı araçla müvekkillerimin çocuğu A.D.’ye çarparak yaralanıp cismen zarar görmesine neden olmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz ve cezalandırılmasını istiyoruz ve suçtan zarar gördüğümüz için de müdahale talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayı gören şahitlerimiz olup, bunları dinletmek istiyoruz.
  ŞAHİTLERİMİZ :
  1-Adı ve Soyadı, Adres
  2-Adı ve Soyadı, Adres
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 237, 238 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, suçtan zarar gördükleri için müvekkillerim A. D. ve L. D.’nin müdahilliklerine ve tanıklarımızın keşif mahallinde dinlenmelerine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Müştekiler vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza


 8. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Delilleri Bildirme Dilekçesi
  Dosya Esas: /…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 236, 242, 244 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda numarası yazılı dosyaya delillerimizi ibraz ediyoruz. Bu nedenle delillerimizin toplanmasına karar verilmesi talep olunur. …/…/…

  DELİL LİSTESİ :
  1- Nüfus Kaydı
  2- Tarafların mali ve sosyal durum araştırması
  3- Davacının maaş, nöbet geliri, döner sermaye gelirinin ne olduğunun araştırılması
  4- Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/22 Karar sayılı dosyası
  5- Gerektiğinde tanık beyanı
  6- Diğer yasal deliller
  Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 9. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İrade Fesadı Nedeni ile Yapılan Hukuki İşlemin İptali Davası Dilekçesi
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İrade fesadı nedeni ile yapılan hukuki işlemin iptali
  DAVA DEĞERİ : 10.000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkilim kendisini mangal partisine davet eden Erzincan Aşağı Çarşıda kahveden tanıdığı kişilerle Çağlayan Mevkiinde bir bağ evine gitmiştir. Mangal yapılmış içkiler içilmiş, sohbetler yapılmış tam dönüleceği zaman Erzincan Sarı S. olarak bilinen ve tefecilik yapan kişi av tüfeğini çekerek müvekkilimi tehdit ederek, ya senedi imzalarsın ya da seni eşekler cennetine gönderirim diyerek söz konusu senedi zorla imzalatmıştır.
  2-Müvekkilim Erzincan’a gelir gelmez Erzincan Çarşı Polis Merkezine giderek durumu anlatmıştır. Müvekkilimin ifadesi alındıktan sonra şüpheliler aranmaya başlanmış ve kısa sürede yakalanarak polis merkezine getirilmiştir. Polis merkezinde Sarı S. olarak bilinen kişi, müvekkilimin cesaretini ölçmek için şaka yaptığını belirtmiştir. Ayrıca senedi daha sonra yırtarak akmakta olan dereye attığını belirtmiştir.
  3-Senet ele geçirilememiştir. Fakat senedin tehdit ve korku altında imzalatıldığı ifadelerle de sabittir. Bu durumda senedin irade fesadı nedeni ile iptalini istemek zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 30 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile tehdit ve korku ile müvekkilime imzalatılan senetten dolayı müvekkilimin herhangi bir borcunun bulunmadığının tespiti ile düzenlen senedin irade fesadı nedeni ile iptaline, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 10. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İtirazın İptali İstemi Dilekçesi
  DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİNE
  LEVENT/İSTANBUL
  DAVACI : … Sigorta Anonim Şirketi
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1- … İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  Adres
  2- … Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi
  Adres
  3- … Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi
  Adres
  HARCA ESAS DEĞER : 24.000 YTL.
  DAVA KONUSU : İtirazın iptali
  AÇIKLAMALAR : Müvekkil şirketin … Nakliyat Abonmanı … Sayılı spesifik poliçe ile sigortalı … Anonim Şirketine ait emtialar 1 no.lu davalının donatanı bulunduğu, … Antalya Gemisine yüklenen 2 ve 3 no.lu davalı tarafından taşınmıştır (EK: 1 Poliçe, EK: 2 Taşımaya ilişkin belgeler). Konu ile ilgili olarak tutulan eksper raporu (EK: Ekspertiz raporu, protesto mektubu), ödemeye ilişkin taraflarca tutulan belgelerin incelenmesi durumunda haklılığımız ortaya çıkacaktır.
  DELİLLER : Kadıköy 6. İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı dosyası, sigorta poliçesi, sigortalıya yapılan ödemeye ilişkin ödeme belgesi, eksper raporları, fotoğraflar ve davalıların sunacağı her türlü delile karşı sunacağımız maddi ve hukuki deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile icra dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden %40 oranından aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza+ Yorum Gönder


adalet bakanlığı dilekçe örnekleri,  adalet bakanlığına dilekçe örneği,  adalet bakanlığı dilekçe örneği,  sigorta poliçesi iptal dilekçesi örneği