+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçe Örneği


  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  ŞİKÂYET EDEN
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  SANIK
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Nafakaya ilişkin karara uymama
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  KONUSU : Nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılması istemidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı) ile vermiş olduğu karara istinaden Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulundum. İcra emri …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edildi.
  2- Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi. Bana komşularla haber göndererek hiçbir zaman nafaka ödemeyeceğini, kendisinden nafaka almamın mümkün olmadığını şifahi olarak bildirmiştir. İcra ve İflas Kanununun 344. maddesi gereğince, borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 344 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Şikâyet Eden (Alacaklı)
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Ziyaretçi

  Oğluma vereceği nafakayı ödemiyor kime baş vurmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim.
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Oğluma vereceği nafakayı ödemiyor kime baş vurmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim.
  Nette okuduğum yorumlara göre avukatınız aracılığı ile icraya verebilirsiniz.
 4. Ziyaretçi
  Teşekkür ederim.. Sitenizden çok faydalandım.. S.OZDEN/İSTANBUL

+ Yorum Gönder


nafaka şikayet dilekçesi,  nafaka ödememe şikayet dilekçesi,  nafaka ödenmemesi şikayet dilekçesi,  nafaka borcunu ödememe şikayet süresi,  nafaka borcunu ödemeyen borçluyu şikayet dilekçesi,  nafakanın ödenmemesi şikayet dilekçesi