+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Apartman yönetimi karar defteri nasıl tutulur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Apartman yönetimi karar defteri nasıl tutulur
  Apartman Karar Defteri Örneği

  Apartman Karar Defteri tutma
  karar defteri örnek metni

  Aşağıda mavi renkle yazılmış olan bölümleri Karar Defterinize yazınız.

  “…..... Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri Kurulu hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır.

  - Site / Apartman yöneticiliği ile yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumluluklarının ÇEVİK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firmasına (Sahibi ŞAH İSMAİL YILDIZ ) devrine karar verilmiştir.

  - Site / Apartman kat maliklerinden ............................... Site / Apartman Denetçisi seçilmiştir. Seçilen Denetçiye, Site / Apartman namina ÇEVİK YÖNETİM Firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmiştir.

  - Ödemelerini yapmayan kat malikleri hakkında yasal işlem başlatılabilmesi için, ÇEVİK YÖNETİM Firmasınca site / apartman namina bir avukata vekalet verme yetkisi tanınmıştır ( Sözleşme yapıldıktan sonra).

  - Banka hesabı ile ilgili olarak;

  (Site/Apartman adına yeni banka hesabı açılacaksa)

  ..................................... adresindeki ................ Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÇEVİK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ŞAH İSMAİL YILDIZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ................... Bankası, …….......... Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına hesap açtırmaya ve anılan hesapla ilgili olarak; para çekme dahil, her türlü bankacılık (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) işlemini yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.

  (Sitenin/Apartmanın mevcut banka hesabı kullanılacaksa)

  ..................................... adresindeki ............. Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÇEVİK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ŞAH İSMAİL YILDIZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ....................... Bankası, ............... Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına açılmış bulunan.............. no'lu hesapla ilgili olarak, para çekme ve her türlü bankacılık işlemini (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.”

  Kaynak: cevikyönetim
 2. Ziyaretçi

  bu kararların noter tasdikli olamsı gerekiyor mu?
+ Yorum Gönder


apartman karar defteri nasıl doldurulur,  apartman karar defteri nasıl tutulur,  apartman karar defteri nasıl yazılır örnek,  karar defteri nasıl tutulur,  apartman defteri nasıl tutulur,  karar defteri nasıl yazılır