+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda erken doğum halinde doğum öncesi izin aktarılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  erken doğum halinde doğum öncesi izin aktarılması
  Erken doğum halinde doğum öncesi izin aktarılması

  Özet: 32 haftalık gebe olduğu ve gebeliğinin son 3 haftasına kadar çalışmasında sakınca bulunmadığı ve rapor ile 37 haftalık gebe olduğu ve doğum öncesi 3 haftalık izne ayrılmasının uygun olduğu hususlarında verilen raporlar neticesinde bahsi geçen personelin söz konusu raporlar arasında çalışarak geçirdiği 27 günlük sürenin mi yoksa 35 günlük sürenin mi doğum sonrası mazeret iznine ekleneceği hususuna ilişkin.

  Başkanlığınızda görev yapan …. hakkında 13/06/2007 tarihinde 32 haftalık gebe olduğu ve gebeliğinin son 3 haftasına kadar çalışmasında sakınca bulunmadığı ve 10/07/2007 tarihli rapor ile de 37 haftalık gebe olduğu ve doğum öncesi 3 haftalık izne ayrılmasının uygun olduğu hususlarında verilen raporlar neticesinde bahsi geçen personelin söz konusu raporlar arasında çalışarak geçirdiği 27 günlük sürenin mi yoksa 35 günlük sürenin mi doğum sonrası mazeret iznine ekleneceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

  Bilindiği üzere, 21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” hükmü getirilmiştir.

  Yapılan bu değişiklikle, doğum öncesi mazeret izni 8 hafta olarak belirlenmiş ve memurun doğumdan önceki 8 haftalık mazeret izninin, doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadarki kısmını işyerinde çalışarak geçirebileceği, bu durumda kalan 5 haftalık izin süresinin, sağlık durumunun uygunluğu ve tabip onayı şartına bağlı olarak doğum sonrası mazeret izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olup, bahse konu Kanun metninde, 8 haftalık doğum öncesi mazeret izni süresinin doğumdan önceki 3 haftaya kadarki kısmından geriye kalan ve doğum sonrasına eklenmesi gereken süreler ile ilgili olarak “ memurun çalıştığı süreler” ifadesine yer verilmiştir.
  Bu itibarla, doğum yapan Devlet memurunun doğum öncesi 8 haftalık mazeret izninin doğumdan önceki 3 haftaya kadar ki kısmını doğumdan sonra kullanabilmesinin şartları yukarıda yer verilen madde metni içerisinde düzenlenmekte ve buna göre, sağlık durumu uygun olan memur isteği halinde 8 haftalık sürenin başladığı tarihteki tabibin onayı şartına bağlı olarak doğumdan önceki son 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilmekte ve çalıştığı sürelerin doğum sonrasına eklenmesi imkan dahilinde bulunmakta olup, 10/07/2007 tarihinde doğum öncesi 3 haftalık mazeret iznini kullanmak üzere görevinden ayrılan personelin almış olduğu söz konusu raporlar arasında Başkanlığınızda çalışarak geçirdiği sürelerin doğum sonrası mazeret iznine ekleneceği mütalaa edilmektedir.


  öğretmen arkadaşlar doğum öncesi izni doğum sonrasına ekletme

  Doğum izni süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde 14.7.2004 tarih 5223 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Değişikliğe göre maddenin son hali şu şekildedir:

  "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."

  Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 657'nin Yıllık İzinleri Kullanılışı başlıklı 103'üncü maddesinde "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
  Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
  Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir" hükmü yer almaktadır.

  Bu maddelere göre,

  İznin doğum sonrasına aktarılabilmesi için belirli şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar; a) Tabip onayı, b) Memurun isteği, c) İşyerinde çalışması hususlarıdır.

  Öğretmenler, Ağustos ayında izinli sayıldıklarından tabip onayı ve memurun isteği şartları karşılanmış olsa dahi işyerinde çalışma şartı gerçekleşmemiş olacaktır. Bu nedenle Ağustos ayındaki doğum öncesi iznin çalışmadığı için doğum sonrasına aktarılması söz konusu değildir.
 2. Acil

  erken doğum halinde doğum öncesi izin aktarılması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


doğum öncesi izin doğum sonrasına nasıl aktarılır,  doğum izni aktarma ,  doğum izni nasıl aktarılır,  dogum oncesi izin dogum sonrasina aktarma,  doğum aktarma raporu,  son üç hafta için doğum yapılısa bu süre doğum sonradına ekleniröi