+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Vergi türleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Vergi türleri nelerdir

  Vergi türleri hakkında bilgi


  Vergiler, dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde ikiye ayrılır.

  Dolaylı vergi; kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları sonucunda meydana gelir. Örneğin; oturduğun semtin marketinden aldığın çikolata ve meyve sularını alırken bile, devlete belli bir oranda vergi ödersin. Bu vergileri, K.D.V. ve Tekel vergisi olarak da sayabilirsin.

  Dolaysız vergi ise, ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir. Bir örnek gerekirse, anne veya babanın çalıştığı iş yerlerini düşünebilirsin. Devlet, anne ve babanın her ay aldığı maaşın belirli bir oranı kadar vergi alır. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından keser.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Mart ayının son haftası 1990 yılından beri toplumu bilinçlendirmek adına vergi haftası kutlanılmaktadır.

  Vergi ne demek

  Vergiyi sınıf farkı olmaksazın herkesin gelirin ölçüsünde, devlet sayesinde kazandığı paranın bir bölümünü yol, su, elektrik olarak geri almak üzere devlete ödediği paradır.

  Kim, ne kadar vergi verir?

  Vergi ödenirken kesinlikle devletin imkanlarından ne kadar yararlanıldığı önemli değildir. Sadece gelir oranıyla alınan ücrettir vergi.

  Vergilendirmenin esas işlevi nedir?

  Yatırım ve harcamaları karşılayabilmek için devlete kaynak oluşturur.

  Ne tür vergiler vardır?

  vergiler ikiye ayrılır:

  Dolaylı vergi; İnsanlar herhangi bi şey alırken bir harcama yaparken belirli oranda vergi olarak devlete ödeme yaparlar.

  Dolaysız vergi ise, kişilerin geliri doğrultusunda devlete ödediği direk paradır. Örnek olarak memurların maaşlarından yapılan kesintiler verilebilir.

  Vergi ödemenin faydası:

  Devlete karşı olan her vatandaşın sorumluluğudur. Vergiler sayesinde devlet kaynak bularak bizlere; okul yaptırır, elektrik sağlar, yol yapar yani ödediğimiz paralar bizlere geri dönmektedir.

  Türkiyede bulunan vergi tipleri

  Çağımızda bulunan 3 büyük tip vergi vardır:

  * 1- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
  o a) Gelir vergisi
  o b) [Kurumlar vergisi

  * 2- Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
  o a)Katma Değer Vergisi (KDV)
  o b) Muamele ve satış vergileri
  o c) Kısmi istihlak vergileri
  o d)Harcamalara dayalı gelir vergisi
  o e) Gümrük Vergileri
  o f)Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  o g)Özel İletişim Vergisi (ÖİV).

  * 3- Servetle ya da servet transferi Üzerinden vergiler
  o a) Genel servet vergisi
  o b) Emlak ve kısmi servet vergileri
  o c) Sermaye vergisi
  o d) Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri.

  Vergi tipleri

  1- Gelir üzerinden alınan vergi ; Kanunen belirlenmiş kaynaklardan alınmakta alınan vergilerdir gelir artarsa ödenen miktar artar.

  2 – Servet üzerinden alınan vergi ;Taşınmaz mallar üzerinden alınan vergidir
  3 – Gider (harcamalar ) üzerinden alınan vergi ; İnsanların yaptığı harcamalarda devlete giden ücrettir. Örnek olarak ; İstihsal, İşletme, Tekel maddeleri, spor loto – toto vb,vergileri verilebilir. Vergi ülkenin büyümenin temelini oluşturmaktadır. Her vatandaşın ülkesine karşı en büyük sorumluluğudur

+ Yorum Gönder


osmanlıda vergi çeşitleri,  osmanlıda vergi çeşitleri nelerdir,  vergi çeşitleri nelerdir ve açıklamaları,  vergi çeşitleri