+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Evlat edinecek ailelerde aranılan şartlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Evlat edinecek ailelerde aranılan şartlar
  Evlat edinecek ailelerde aranılan şartlar

  Evlat edinecek ailelerin yapması gerekenler  EVLAT EDİNECEK AİLELERDE ARANILAN ŞARTLAR
  1. Anne-baba adayının tutarlı, dengeli, çocuğa yeterli sevgi verebilecek kişilik yapısında olması,
  2.Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması, kılık kıyafet, yaşam tarzıyla çağdaş görünüm ile Atatürk İlke ve İnkılaplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması,
  3.Evlat edinilecek çocuk ile, evlat edinecek kişi arasında en az 18 yaş, en fazla 40 yaş farkının olması,
  4.Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olması,
  5.Evlat edinenin çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek kültürel özelliklerde ve en az ilkokul mezunu olması,
  6.Evlat edinenin fizik ve ruh sağlığı açısından çocuğa bakabilecek durumda olması, çocuğu toplum içinde psiko-sosyal açıdan mağdur edecek herhangi bir özelliğinin olmaması,
  7.Çocuğun toplum içindeki alacağı konumu olumsuz etkileyecek herhangi bir suçtan ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması,
  Şartları aranır.
  MÜRACAAT SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
  1. Başvuru dilekçesi ve ilk görüşme formu sonrası, sosyal inceleme süreci başlar.
  3. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından aile incelenir ve araştırma yapılır.
  4. Yeterli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra ailenin ifade ettikleri beyanları belgelendirmeleri istenir.
  5. Müracaatçı anne-baba adayı, Sosyal Hizmet Uzmanı'nın kendilerinden talep ettiği belgeleri 1 ay içinde temin ederek, teslim etmelidir.
  6. Müracaatı uygun görülen aile hakkında "Sosyal İnceleme Raporu" düzenlenir.
  7. Aile hakkında hazırlanan dosya Ankara SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.
  8. Genel Müdürlüğümüzün Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı uzmanları müracaatçının dosyasını inceler ve kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.
  9. Müracaatı kabul edilen aileler 0-6 yaş grubu çocuk yuvası bulunan bir ilde sıraya alınır.
  10. İlimizde 0-6 yaş grubu çocuk yuvası bulunmadığı için, eğer aile "il dışı" tercih yapmamışsa Trabzon İli'nde sıraya alınır.
  11. Anne-baba adayına genel ve özel sırası yazılı olarak bildirilir. (Bu konuda aileye telefonla kesinlikle bilgi verilemez)


  SOSYAL İNCELEME SÜRECİ
  Müracaat eden aile ve sosyal çevresi hakkında detaylı bir araştırma başlatılır. Aile ile en az 5 görüşme yapılır ve bir çocuğu evlat edinme konusunda yeterli olup olmadıkları araştırılır. Ailenin çocuk yetiştirme tarzının ne olacağı, eşler arasında yaşanan çatışmaların nasıl çözüldüğü, ailenin çocuğa sunabileceği imkanların neler olduğu, çocuğun sosyalleşmesi ve eğitimi konusunda neler düşündükleri gibi pek çok konuya açıklık getirilir.
  EVLAT EDİNME BAŞVURUSU NEREYE VE
  NASIL YAPILIR?
  1. Evlat edinmeye karar veren aileler, müracaatlarını bulundukları illerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yaparlar.
  2. Aday aile ile ön görüşme yapılarak, başvuru dilekçesi hazırlanır.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Evlat olarak almak istediğiniz çocuğu öncelikle gerçek bir ailesiymiş gibi bakmanız olacaktır. Eğer ona bakacak durumunuz veya sevginiz yoksa buna başvurmanız saçmalıktır. Ona gereken sevgiyi vermeniz onun için en iyisi olmalıdır.
+ Yorum Gönder