+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Rapor Parası Nasıl Hesaplanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Rapor Parası Nasıl Hesaplanır
  Rapor Parası Nasıl Hesaplanır

  Geçici İş Göremezlik Ödeneği


  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SSK'lı (4/A'lılar) için üç tür istirahat parası vardır (geçici iş göremezlik ödeneği):

  * İş kazası veya meslek hastalığı geçirmişlerse başkaca bir şart olmaksızın bu sebeple istirahatli (raporlu) kaldıkları her bir gün için,

  * Hastalık sebebiyle istirahat (rapor) alınması halinde ise raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

  * Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması ön şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

  Ödeneğin hesaplanması yatarak ve ayakta tedaviye göre farklı hesaplanmaktadır.

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir.

  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesaplanmasında esas tutulacak günlük kazanç; İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

  Yani örneğin hastalık sebebiyle 10 gün rapor almış son üç ayda toplam 89 ssk günü ve 2100 TL prime esas kazançlar toplamı olan birinin:

  2100 / 89 = 23,60 TL günlük kazancı olmak üzere,

  yatarak tedavide ( 23,60 / 2 ) x 8* = 94,40 TL. şeklinde alacağı rapor parası hesaplanır.

  * Hastalık nedeniyle meydana gelen istirahatlerde ilk 2 günün parasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemez.

  ayakta tedavide ise:

  2100 / 89 = 23,60 günlük kazancı olmak üzere,

  (( 23,60 / 3 ) * 2) x 8 = 125,86 TL. rapor parası hesaplaması yapılır.
 2. Acil

  Rapor Parası Nasıl Hesaplanır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder