+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kanun yolu ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kanun yolu ne demek
  Kanun yolu ne demek

  Kanun yolu hakkında bilgi


  Bir davanın taraflarının, dava sonucunda verilen ve yanlış olduğunu düşündükleri kararın değiştirilmesi veya düzeltilmesi için, bir üst mahkemeye başvurmalarıdır.
  Çoğunlukla kanun yolları temyiz ve istinaf olarak iki tanedir.
  Türk hukuk sisteminde, adli yargı alanındaki mahkemelerin (ceza mahkemeleri ile, aile mahkemeleri, iş mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri gibi mahkemeler de dahil olmak üzere tüm hukuk mahkemeleri) verdiği kararlara karşı başvurulan kanun yolu temyizdir. Temyiz edilen kararlar Yargıtay tarafından incelenir ve karara bağlanır.
  İdari yargıda idare mahkemelerinin verdiği kararlara karşı da temyiz mümkündür. Bu durumda temyiz mercii Danıştay'dır. Ayrıca bazı durumlarda bir idare mahkemesinin verdiği karara karşı bölge idare mahkemesinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kanun yolu nedir

  Kanun yolu, yargı kararlarının tekrardan incelenmesini ve değiştirilmesini sağlamak için davanın taraflarına ve bazı hallerde başsavcıya tanınmış olan yargısal başvuru imkanıdır. Hukuk ve idari yargılama usullerin*de yalnızca son karar niteliğindeki yargı kararlarına karşı kabul edilmiştir. Ceza yargılaması usulünde son karar niteliği taşımayan mahkeme kararlarına karşı da itiraz kanun yoluna başvurulabilir.

  Dava açmada olduğu gibi kanun yolunda da hukuksal çıkarın (yarar) varlığı aranır. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuksal çıkan bulunmak koşuluyla karara karşı kanun yoluna başvurabilir. Her kanun yolu için belli bir başvuru süresi kabul edilmiştir; bu sürenin geçirilmesi durumunda hak dü*şer ve karar kesinleşir.

  Kanun yolu olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan kanun yolu, son kararların kesinleşmesine engel olan kanun yolu türüdür. Temyiz bu türün tipik bir örneğidir. Ceza yargılama usulünde ara karar niteliğindeki kararlara karşı itiraz kanun yolu kabul edilmiştir. Olağanüstü kanun yolu, olağan kanun yollarına başvurulmasından sonra kesinleşen kararlarla olağan kanun yoluna süresi içinde başvurul*mamış olması nedeniyle kesinleşen yargı kararlarına karşı tanınmış olan kanun yolu*dur. Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi bu kanun yolu türünün ör*nekleridir.

+ Yorum Gönder