+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Demokrasi nedir , Demokrasi hakkında bilgi , Demokrasi bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Demokrasi nedir , Demokrasi hakkında bilgi , Demokrasi bilgileri
  Demokrasi nedir kısaca bilgi

  Halkın kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet yönetimi ile birlikte demokrasiyi benimsemiş bir hukuk devletidir.
  Demokrasi de halk kendini yönetecek kişileri belli bir süre için seçer. Temsili demokrasi ile yönetilen halk, istediği zaman seçtiği yöneticiyi değiştirebilir.
 2. Asel
  Bayan Üye  Türkiye’de Demokrasi  Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesi. Yunanca demos, halk ve kratos, otorite sözcüklerinden “demokratla».

  Şematik olarak, üç büyük yönetim tipi vardır: bir ülke, bir tek kişi tarafından yönetilebilir (bir mutlak hükümdar veya bir diktatör), bir azınlık tarafından yönetilebilir (bir siyasî parti veya bir toplum sınıfı) veya temsilcilerini seçen vatandaşlar topluluğu tarafından yönetilebilir. Bu son durum, demokrasidir.

  Demokrasinin temel ilkesi, her bireyin özgürlüğünü güvence altına alan kanunlar ve Anayasa karşısında bütün vatandaşların eşitliğidir. Bu yönetim sistemini ideal biçimde kurmak çok güçtür; çünkü demokrasi düzeni, hem yönetime herkesin katılmasını, hem rıza gösterilmiş bir otoriteye boyun eğilmesini, hem de herkesin fikirlerine saygı gösterilmesini gerektirir.

  Tarih boyunca demokrasinin yerleşmesi, gerek ekonomik (toprak sahiplerinin, fabrika sahiplerinin veya ticaret erbabının bütün ağırlıklarıyla kararları etkilemesi, yalnız zenginlere oy hakkı verilmesi v.b.), gerek toplumsal (bir halk kesiti veya bir ırk grubunun ülkeye egemen olması), gerek siyasî (ülkeyi tek bir partinin yönetmesi) pek çok engelle karşılaşmıştır  Türkiye’de Demokrasi.jpg.


  Türkiye’de Demokrasi

  Türkiye’de demokratik hakların başlangıcı padişahın yetkisinin bir ölçüde sınırlandığı Senedi İttifak ve Gülhane Fermanı’na kadar gider. Ama ilk demokrasi uygulaması Birinci “Meşrutiyet ve ilk Anayasa’dır. Bu yönetimin de, 1908 Meşrutiyetinin de ömürleri kısa olmuş ve bu sonuncusu Birinci “Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ile birlikte son bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla yurdumuzda gerçek demokrasi başlamıştır. Devrimlerin korunabilmesi için başlangıçta tek parti ve kısıtlı basın özgürlüğüne bağlı kalan Türk demokrasisi 1946′dan sonra özgürlükçü demokrasiye doğru ileri adımlar atmış ve 1961 Anayasası ile tam anlamıyla gerçekleşmiştir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Demokrasi nedir

  Demokrasi, bütün vatandaşların, devlet politikası hakkında söz söylemekte eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

  Yunanca dimokratia(yani dimos, halk, toplum, yani kratos, iktidar) sözcüklerinden türemiştir.

  Türkçeye, Fransızca democratie sözcüğünden gelmiştir. Daha çok devlet yönetim biçimi olarak bilinmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve patron organizasyonları ve bazı

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Türk Demokrasi Tarihinin Aşamaları

  29 Eylül 1808 tarihinde kabul edilip imzalanan Sened-i İttifak sözleşmesi, tarih ve siyaset bilimciler tarafından Türk siyasi tarihinde demokratikleşme hareketlerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Süreç bu anlaşmadan sonra gelişen ve hızlanan bir ivme kazanarak altta maddeler halinde verdiğimiz kronolojik listede de görüldüğü üzere günümüze değin tarihsel bir gelişim göstermiştir.

  Türk Demokrasi Tarihinin Gelişim Aşamaları - Maddeler Halinde - Türk Demokrasi Tarihi Boyunca Meydana Gelen Değişimler


  - Sened-i İttifak: 29 Eylül 1808
  - Tanzimat Fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu): 3 Kasım 1839
  - Islahat Fermanı: 18 Şubat 1856
  - I.Meşrutiyet: 23 Aralık 1876
  - İlk Anayasa (Kanun-i Esasi ): 23 Aralık 1876
  - 31 Mart Vakası ve Rejime Etkileri: 31 Mart 1908
  - II. Meşrutiyet: 24 Temmuz 1908
  - Bab-ı âli Baskını: 23 Ocak 1913
  - Amasya Genelgesi (Bildirisi) 21-22 Haziran 1919
  - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
  - Sivas Kongresi (4 -11 Eylül, 1919)
  - Büyük Millet Meclisi’nin Açılması: 23 Nisan 1920
  - 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)’nın Kabulü: 20 Ocak 1921
  - TBMM Seçimleri: 11 Ağustos 1923
  - Cumhuriyetin İlanı: 13 Ekim 1923
  - 1924 Anayasası’nın Kabulü: 20 Nisan 1924
  - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması: 3 Haziran 1925
  - Demokrat Parti: 7 Ocak 1946
  - İlk Çok Partili Seçim: 21 Temmuz 1946
  - Demokrat Parti’nin İktidar Olması: 1950
  - 27 Mayıs Darbesi: 27 Mayıs 1960
  - 1961 Anayasası’nın Kabulü: 27 Mayıs 1961
  - 12 Mart Muhtırası: 1971
  - 24 Ocak Kararları: 1980
  - 12 Eylül Darbesi: 1980
  - 1982 Anayasası’nın Kabulü: 18 Ekim 1982
  - 28 Şubat Post Modern Darbe: 28 Şubat 1997
  - 27 Nisan e-muhtıra: 27 Nisan 2007


+ Yorum Gönder


demokrasi hakkında bilgi