+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Rüşvetin Nedenleri nelerdir , rüşvet ne zaman ortaya çıktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Rüşvetin Nedenleri nelerdir , rüşvet ne zaman ortaya çıktı
  Rüşvetin Nedenleri nelerdir , rüşvet ne zaman ortaya çıktı

  Rüşvetin Nedenleri Hakkında Genel Bilgi  Rüşvet en eski çağlardan beri toplumsal bir hastalık
  olarak varlığını sürdürmektedir. Önceleri yönetime
  hakim olan kimselerin lüks yaşama karşı olan
  tutkularından ve bunun maliyetini karşılayabilmek
  için başvurulan bir yöntem olarak mütalaa edilen
  rüşvetin temel nedeni kamu sektörünün büyüklüğü ve
  buna bağlı olarak artan kurallar ve
  kısıtlamalardır. Artan kurallar ve kısıtlamalar
  sonucu kıtlık kaçınılmazdır. Her türlü kıtlık ise
  rant oluşmasına yol açmaktadır. Devletin sağladığı
  veya sağlayacağı kotalar, yetkiler, teşvikler,
  imtiyaz belgeleri vs. oldukça ya da devletin
  piyasaya girişleri engellemesi ve tekel durumuna
  yardımcı olması halinde rantın ortaya çıkması
  kaçınılmazdır. Yani kamu sektörünün büyüklüğünden
  dolayı oluşan rant arttıkça, belirli kişi ve/veya
  kurumlara belirli faaliyetler kısıtlanıp ya da
  yasaklandıkça rüşvet kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca
  piyasa ile ilgili bilgilerin tam olarak toplanamıyor
  olması veya üretim faktörleri üzerinde özel
  mülkiyetin olmaması da rüşvetin oluşmasına zemin
  hazırlar (Bkz. Mauro 1996; Aktan 1995; Devrim/Altay
  1994).

  Sosyo-ekonomik yapıdaki hızlı değişim, rüşvet için
  yeni potansiyel alanlar hazırlar. Yukarıda da
  değinildiği gibi sosyo-ekonomik yapıdaki radikal
  değişiklikler, değer yargılarını sarsar ve rüşvet
  vs. gibi yolsuzluk türleri doğal karşılanabilir.

  Bazı araştırmalar rüşvetin azgelişmiş ülkelerde
  daha yoğun ve yaygın biçimde görülmesinin temel
  nedenini devlet yapısında patrimonial kültürün
  yaygınlığına bağlamaktadırlar. Rasyonel bürokratik
  anlayışın yaygınlaşmamış, demokrasinin gelişmemiş
  ve yerleşmemiş olması önemli diğer faktörlerdir
  (Detaylar için Bkz. Cingi 1994)

  Çeşitli araştırmalara göre rüşvetin artmasında
  ö-nemli olan faktörlerin başında eğitim yetersizliği
  gelmektedir. Yoksulluk, caydırıcı cezaların
  eksikliği, toplumsal baskının yetersizliği, din ve
  ahlâk eğitiminin yetersizliği rüşvetin artmasında
  diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin rüşvetin
  oluşumunda taşıdıkları önem, herbirinin, etkinlik
  dereceleri itibariyle, zamana, mekana ve çevre
  şartlarına bağlı olarak karmaşık bir nedenler
  bütünün elemanları olmasından kaynaklanmaktadır
  (El-Attas,1988).
 2. Acil

  Rüşvetin Nedenleri nelerdir , rüşvet ne zaman ortaya çıktı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder