+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Ad soyad değiştirmenin şartları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ad soyad değiştirmenin şartları nelerdir
  Ad soyad değiştirmenin şartları  Kişinin Adı ve Soyadı toplumdaki bireyleri birbirinden ayırmaya yaradığı için, genel kural kişinin adını ve soyadını istediği şekilde ve istediği zaman değiştirememesidir. Fakat bu genel kuralın sıkı sıkıya uygulanması, gerek toplumda karışıklık doğurması, gerekse kişilik haklarına saygısızlık olacağı için, Medeni Kanunumuz, bazı özel durumlar ve koşullar dahilinde kişinin ad ve soyadının değiştirilmesine izin vermektedir.

  Medeni Kanun’un izin verdiği koşullarda kişiler ;
  Ad ve Soyadını değiştirebilecek
  Yeni bir ad alabilecek, kullandığı ada başkaca bir ekleme yapabilecek veya çıkarabilecektir.

  Burada dikkat edilmesi gereken husus , ad ve soyadın değiştirilmesi ile, ad ve soyadın düzeltilmesi davaları arasındaki farktır. Ad ve soyadın değiştirilmesi davasında, kişi tamamen yeni bir ad veya soyada kavuşurken, düzeltme davasında Örneğin, kişinin aslında Ahmet olması gereken adı yanlışlıkla Ahmed olarak yazıldığından bahisle, doğrusu olan Ahmet’e çevrilmesidir.

  Ad ve Soyadın Değiştirilmesinin Şartları Nelerdir

  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Aşağıdaki Şartlara Bağlıdır

  A. Ad Soyad Değişikliği İçin Haklı Bir Sebebin Varlığı

  Medeni Kanun ad ve soyad değişikliği için “haklı bir sebep” olması gerektiğini belirtmiş fakat hangi sebeplerin haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmemiştir. Bu yüzden ad ve soyad değişikliği için dava açarken haklı sebep olarak Nüfus Kanunu’nun 21. Maddesi ve Soyadı Kanunu’nun 3. Maddeleri göz önünde bulundurulacaktır. Bu maddeleri incelediğimizde;
  Milli kültüre,
  Örf ve adetlere uygun olmayan,
  Gülünç ve çirkin anlamları olan
  Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek hususlar haklı sebep olarak sayılacaktır.

  Yukarıda sayılanların dışında, özellikle ad (isim) değişikliği davaları için uygulamada ayrıca kullanılan haklı sebep ise, kişinin gerek sosyal, gerekse iş çevresinde kimlikte yazan isimden başkaca bir isimle tanınması, kimlikte yazan ismini sadece resmi işlemlerinde mecburiyet dolayısı ile kullanmasıdır.

  B. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Mahkemeye Başvuru Yapılması

  Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereğince ad ve soyadın değiştirilmesini talep hakkı ad ve soyadın sahibine aittir. Talep hakkı olan kişi bu başvuruyu bizzat kendisi yapabileceği gibi Avukat marifetiyle de yapabilir. Ad ve soyad değiştirme davaları sadece 1 defa açılabileceği için yapılacak başvurunun, hazırlanacak dilekçenin dikkatli yapılması gereklidir. Evli kadınlar, evlilik devam ettiği sürece soyadı değiştirme davası açamazlar.

  C. Ad ve Soyad Değiştirmek İçin Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir

  Adını veya soyadını değiştirmek isteyen kişi, bizzat kendisi veya bir Avukat marifetiyle, yerleşim yeri (ikametgah) Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapar. Ad ve Soyadı değiştirilmesi davası görülürken;
  Cumhuriyet Savcısı
  Nüfus Müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur.
  Ad ve soyadı değişmesi kişisel durumları etkilemeyecektir. Kişi erkek ise erkek, kadın ise kadın, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.
  Ad ve soyad değiştiğinde , Hakim, bu değişikliği yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüğüne bildirir.
  Kocanın soyadı değiştiğinde, evlilik birliği içerisindeki kadının, küçük çocukların ve evlatlığın soyadı da değişecektir.

  D. Adın ve Soyadın Değişmesine İtiraz Edilmesi

  Ad veya soyad değişimi nedeniyle zarar gören kişiler var ise, bu değişikliğin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ad ve soyad değişikliğine dair kararın kaldırılmasını talep edebilir.

  E. İsim Değiştirme davası için 2 adet tanık gereklidir.
  Tanıkların ad soyad T.C kimlik no ve adreslerinin belirtilmesi gerekir.
  Tanıklardan en az bir tanesinin (aile dışından) iş arkadaşı veya sosyal yaşantısından arkadaşı olması faydalıdır.

  F. İsim Değiştirme Dava Süresi :
  Mahkeme yoğunluğuna göre 2-4 ay arasında

  G. İsim Değiştirme İçin Vekaletname Çıkarırken Dikkat Edilecek Hususlar :
  Vekaletname çıkarılırken (Nüfus davaları açmaya, isim , soyisim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.

  H. Vekaletname Bilgileri :

  Av. Kemal ŞENER

  Adres : Sinanpaşa Mahallesi Hasfırın Caddesi Vidin İş Merkezi K.4 D.41 Beşiktaş İstanbul
  Vergi Dairesi : Beşiktaş Vergi Dairesi
  Vergi No : 21716130348 (T.C. kimlik no)
  Baro : İstanbul Barosu
  Baro Sicil No : 26329

  Av.Kemal ŞENER
 2. Zahra
  Üye

  Ad ve Soyadı değiştirmek isteyenler gerekçelerini izah eden bir Dilekçe yazarak bununla Asliye Hukuk Mahkemesine başvururlar ve on gün içinde Mahkeme tarihi alırlar. Mahkemede de neden değiştirmek istediğinizi dile getirirsiniz ve daha sonra kabul edilirse bu işlem yürürlüğe girer.
 3. Hakim
  Devamlı Üye
  Ad veya soy adını değiştirmek istenilen kişini om sekiz yaşını doldurması gerekmektedir eğer on sekiz yaşını doldurmamışsa kişinin anne babasıyla gereken yere başvurması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder