+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kurum Teftişinin Özelliği nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kurum Teftişinin Özelliği nelerdir
  Kurum Teftişinin Özelliği nelerdir?

  Kurum Teftişinin Özelliği


  Eğitim sistemindeki yeniliklerin ve gelişmelerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurum çalışmalarını güçlendiren veya zayıflatan nedenlerin saptanarak gerekli önemlerin yerinde ve zamanında alınması, insan gücü ve maddi olanakların yerinde ve verimli bir biçimde kullanılmasının sağlanması, eğitim ve öğretim etkinliklerinin güçlendirilmesi bakımından kurum teftişi, teftiş türlerinin en kapsamlı ve etkili olanıdır. Kurum teftişinin bir özelliği de süreklilik ilkesine uyulmasıdır. Aynı kurumda birbirini izleyen teftişler arasında bağlantı kurarak, önceki teftişlerde saptanan eksikliklerin giderilme, önerilen önlemlerin uygulanma durumunun gözlenmesi teftişte süreklilik sağlar.

  Kurum teftişin diğer ilkeleri, bir teftiş grubu tarafından yapılması, yıllık ve aylık çalışma programlarına dayalı olarak yürütülmesi, eğitim öğretim ve yönetim etkinliklerinin tümünü kapsaması ve ilgili problemlerin çözümünde rehberlik yapılmasıdır.

  Kurum teftişi yapılırken, kurumun tüm etkinlikleri incelenir, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yolları birlikte saptanır, alınabilecek önlemler hakkında ilgililere gerekli rehberlik yapılır. Böylece kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde çalışması, sürekli olarak yenilenmesi ve gelişmesine yardımcı olunur.

  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık teftiş planı kapsamındaki illerde genel teftiş programa göre kurum teftişleri yapılır. Bu teftişlerle ilgili olarak Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yer alan hükümler yanı sıra görülen eksikliklerin giderilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca genelge veya turne emirleri hazırlanarak
  müfettişlere duyurulur. Turne emirlerinde kurum teftişinin grupça yapılacağı, grup başkanı, başlangıçta ve sonunda ziyaretler, işbölümü, dikkate alınacak muhtıralar, normal ve mucipli ders teftişleri, sınav teftişleri, toplantıların düzenlenmesi, soruşturmalar, raporların hazırlanması konularında açıklamamalar yapılır. Müfettişler turnelerde bulundukları sırada ilde veya ilçelerde yapılan Atatürk’ü anma, öğretmenler günü kutlama, sergiler ve benzeri eğitsel toplantılara katılırlar.
 2. Acil

  Kurum Teftişinin Özelliği nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder