+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Okullarda Kurum Teftişi nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Okullarda Kurum Teftişi nasıl yapılır
  Okullarda Kurum Teftişi nasıl yapılır

  Okullarda Kurum Teftişi nasıl yapılmaktadır?
  Kurum teftişi, okulun eğitim ve yönetim süreçleri ile bunlarla ilgili kayıt ve işlemlerin incelenerek, kurumun genel işleyişi hakkında bir hükme varmak üzere yapılan teftiştir. Buna müessese teftişi de denilmektedir. Bir eğitim kurumunda öğretmenlerin ders teftişleri ve sonunda ders teftiş raporları düzenlenmesi işleri kurum teftişi ile birlikte yapılarsa da, kapsam bakımından bu teftişin dışında kalmaktadır.

  Terftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan bir dokümanda genel teftiş kapsamına giren konular aşağıdaki şekilde sıralanmış ve bazı açıklamalarda bulunulmuştur.


  1- Bina durumu
  2- Yangın söndürme düzeni
  3- Yazı işleri
  4- Büro işleri
  5- Öğrenim durumu
  6- Eğitim durumu
  7- Öğretmenler kurulu toplantıları
  8- Teftişin değerlendirilmesi
  9- Okulun ihtiyaçları
  10- İdare elemanları

  Diğer bakanlıklara veya kurumlara bağlı olan okullarda aşağıdaki konularda denetim
  yapılır ve sonuçları açıklanır.

  1- Maddi durum
  2- Büro işleri
  a) Öğrenci işleri
  b) Öğretmenlerle ilgili işler
  3- Öğretim durumu
  a) Zümre öğretmenler toplantısı
  b) Planlar
  c) Diğer faaliyetler

  4- Eğitim çalışmaları
  a) Disiplin ve onur kurulu çalışmaları
  b) Rehberlik ve eğitici çalışmalar
  c) Diğer faaliyetler

  5- Öğretmenler kurulu çalışmaları
  6- Okulun ihtiyaçları

  Aynı dokümanda okullardaki kurum teftişi ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekildeözetlenebilir.
  1) Kurum teftişinin ekip çalışması şeklinde yürütülmesi
  2) Teftişte sürekliliğin sağlanması, bunun için bir önceki teftiş sonuçlarına ait rapor özetlerinin kurumda bulunan teftiş defterinden incelenmesi, belirlenmiş olan eksikliklerin tamamlanma durumunun belirlenmesi,
  3) Kurumun maddi durumunun, eğitim öğretim çalışmaları ile her türlü kayıt ve işlemlerin bir bütün olarak
  4) Kurum teftişinde görevli müfettişlerin her birinin, kurumun yalnız bir alanında yapılan çalışmaları incelemekle yetinmeyip, bütün yönleri ile tanımaları,
  5) Alınan kararların uygulamaya nasıl dönüştürüldüğü,
  6) Öğretmenlerin ders teftişini yapan müfettişlerle, eğitici kol ve sınıf öğretmenliği çalışmalarını, zümre öğretmenler toplantı tutanaklarını, ders dağılım çizelgelerini inceleyen müfettişler arasında iyi bir işbirliği kurulması,
  7) Kurum teftişinde durumun saptanması ile yetinilmemesi, aksayan yönlerin, görülen hata ve eksikliklerin nedenleri üzerinde durulması, bunların tamamlanması için yapılacak işler ve alınacak önlemler hakkında ilgililerin uyarılması,
  Karizmatik Teftiş esnasında saptanan hususların yapılan değerlendirmelerin ve varılan sonuçların düzenlenen teftiş raporuna tam ve objektif olarak yansıtılması,
  9) Bunun sağlanması için raporun grup tarafından hazırlanması
  10) Kurum teftiş raporlarının dört nüsha olarak düzenlenmesi, kuruma verilen nüshadan yönetici ve öğretmen teftiş formlarının çıkartılması ve bu formların özlük dosyalarına konulmak üzere sicile gönderilmesi.
 2. Acil

  Okullarda Kurum Teftişi nasıl yapılır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder