+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Genel Teftişlerin yararları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Genel Teftişlerin yararları nelerdir
  Genel Teftişlerin yararları nelerdir

  Genel Teftişlerden Beklenen Yararlar nelerdir?
  Denetleme niteliğinde başlatılan bu uygulamanın turneler sırasında yapılan kurum denetimlerinde aşağıdaki yararları sağlayacağı beklenmektedir.

  1- Her kurum için ayrılan yaklaşık ir hafta süre içinde, kurumda yapılan bütün işler görülebilecek ve kurum daha iyi tanınacak, kurum personeli objektif olarak değerlendirilebilecek, teftiş bir eğitim vasıtası olarak kullanılıp okul personeli hizmet içinde yetiştirilebilecek ve karşılaşılan sorunlara çözüm getirilebilecektir.

  2- Okulda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri üzerinde daha ayrıntılı olarak durulabilecek, öğrenci başarı durumu ve etken faktörler ortaya konulabilecektir.
  3- Okul-Çevre ilişkileri incelenebilecek ve geliştirilmesi için katkıda bulunulabilecektir.
  4- İlgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanma durumu saptanabilecektir.
  5- Okulda dershane, atölye, laboratuar, kütüphane gibi fiziki kapasitenin sağlanma ve kullanılma durumu görülebilecektir.
  6- Öğretmen kurullarında yapılan değerlendirme sonuçları ve alınan kararlar, yönetiminin bu kararları uygulama durumu, eğitici ve diğer personelin katkıları belirlenebilecektir.
  7- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde birliktelik sağlanabilecek, öğrenci davranışlarında meydana getirilmesi veya kazandırılması beklenen davranışların amaçlara uygunluğu görülebilecektir.
  8- Okulda ve okullar arasında yapılan çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği sağlanabilecek, yenilikler ve gelişmeler kolaylıkla izlenebilecektir.

  İlköğretim kurumlarında kurum teftişinin kapsamı, amaçları, ilkeleri, yapılırken, dikkat edilecek hususlar ve incelenerek durumlar Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde maddeler halinde sıralanmış ve geliştirilen gözlem formların kullanılması öngörülmüştür.

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, özel eğitim kurumlarında, özel Türk, yabancı ve azınlık okullarda, öğrenci yurtları ve yatılı bölge okullarında, özel kurs ve dershanelerde kurum teftişi ilköğretim müfettişleri tarafından yapılır. Bu teftişlerde anılan kurumların amaçları gerçekleştirilmek üzere yönetimin hizmetleri analiz edilir ve her birinin yerine getirilme durumu belirlenir.
 2. Acil

  Genel Teftişlerin yararları nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder