+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Toplumsal yaşamı hangi yasalar düzenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Toplumsal yaşamı hangi yasalar düzenler
  Toplumsal yaşamı hangi yasalar düzenler

  Toplumsal Yaşamımızı Düzenleyen Yasalar  Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları görevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları denilmektedir. Bunlar din, ahlak, hukuk ve örf ve adet kurallarıdır.

  Din sadece insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi düzenlemez, insanın insanla ve toplumla olan ilişkileri konusunda da kurallar içerir. Din kuralları Hukukun kaynağı olmalarının yanısıra, günümüzde hukukunu da etkilemektedir. Ancak hukuk, kendi amaçlarına ve laiklik ilkesine ters düşmediği takdirde dini uygulamalara izin vermektedir.

  Bireylerin ve toplumun belirli davranışlarını iyi veya kötü olarak nitelemeleri esasına dayanan ahlak kuralları, din kuralları ile iç içedir. Ancak ahlak kurallarının yaptırımını toplum belirler ve uygular, ilahi kudrete bırakmaz. Ahlak biraysel ve toplumsal ahlak olarak ikiye ayrılır.

  Bireylerin insan davranışları hakkındaki değer yargıları bireysel ahlakı oluşturur. İnsanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen manevi nitelikteki kurallar ise, toplumsal ahlak kurallarıdır.

  Belirli davranış biçimlerinin toplumda yerleşmesi ve bu davranışların tekrarlanmasının zorunlu olduğu inancının yaygınlaşmasıyla örf ve adet kuralları oluşur. Bir davranış biçiminin örf ve adet kuralı olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken koşullar kesinlik, ahlaka uygunluk, süreklilik, eskilik, genel inanç, kanuna ve hukuk sisteminin genel esaslarına aykırı olmamak şeklinde sıralanmaktadır. Tüm koşulların birarada bulunması gerekmemekle birlikte, süreklilik, genel inanç ve hukuka aykırı olmama koşullarının varlığı mutlaka aranmalıdır.

  Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile sağlanan kurallara hukuk kuralları denir. Din, ahlak, örf ve adet kurallarının yetersiz kalması, hukuk düzenini geliştirmiştir. Hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran temel özellik, hukuka aykırı davranışların kamu gücü tarafından belirlenen yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ayrıca hukuk kuralları, diğer sosyal düzen kuralları gibi zaman içinde oluşmamakta, yetkili kamusal organlar tarafından yapılmaktadır.

  Toplumun düzeni, güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü hukuk kurallarıyla sağlanır. Ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısı hukuk kurallarıyla düzenlenir. Toplumsal ilişkileri düzenlerken bireysel yararlarla, kamu yararı arasındaki dengenin korunması, bireylere azami özgürlük tanınması hukuk düzeninin gelişmişliğinin göstergesidir.
 2. Acil

  Toplumsal yaşamı hangi yasalar düzenler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder