+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Anayasaya Göre Devlet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anayasaya Göre Devlet
  Anayasaya göre Devlet

  Anayasaya göre Devlet ilgili bilgi  Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
  demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
  hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve
  sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
  çalışmak"la görevlidir.

  Devletin Görevleri
  1. Eğitim Görevi
  İnsanlar, haklarını isteyebilmek onlara saygılı davranılmasını beklemek ve onları koruyabilmek için, onların ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini bilmelidirler.

  2. Yasama Görevi
  Meclis, yasa çıkarmakla görevlidir. Yasaların çıkması sonucu, insan hakları eğitimi ve insan haklarının korunması ile ilgili organ ve görevlilerin görevleri belirlenir.


  3. Yürütme Görevi
  Yürütme yetkisini cumhurbaşkanı, hükümet ve onların yetki verdiği yönetici ve memurlar kullanır. Devletin yürütme organı, hakların çiğnenmesini engeller.
  4. Yargı Görevi
  Devlet, yargı görevini, mahkemeler eliyle kullanır. Haksızlığa uğrayanlar mahkeme yoluyla kendilerini savunup haklarını arayabilirler. Yargıcın verdiği kararlar, değişikliğe uğramadan uygulanmak zorundadır.

  5. Devletin Kişi Özgürlüklerine İlişkin Görevleri
  Devletin vatandaşa karşı öncelikli görevlerinden birisi; kişinin bedensel ve ruhsal varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır. Devletin kuruluş amacı da, vatandaşlarının mutluluğu için çalışmaktır. Herkesin, kendini koruyan devlete saygılı, kendini barındıran topluma uyma ve onu geliştirme görevi vardır

 2. Acil

  Anayasaya Göre Devlet isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder