+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Başbakanın Görevleri Nelerdir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Başbakanın Görevleri Nelerdir Kısaca
  başbakanın görevleri nelerdir kısaca

  başbakanın görevleri nelerdir kısaca neleridir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Başbakanın Görevleri Nelerdir


  Başbakan, parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme organının fiilî başkanıdır.

  Başbakan, cumhurbaşkanı ve meclis başkanı'ndan sonra ülkedeki en yetkili kişidir. Her ülkede başbakan olmaz. Başbakanlar görevlerine seçimle gelir.

  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin başı ve Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır. Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan, dört yılda bir tayin edilir. Hükûmet başkanı hükûmet programını meclise sunar.

  Bunun ardından güvenoyu ister. Bu programın uygulanmasını takip eder. Bakanlıklar arasında işbirliği sağlar. İlgili bakanla birlikte sorumlu olmak üzere Cumhurbaşkanının tüm kararlarını imzalar. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda, Millî Güvenlik Kurulu'na başkanlık eder.

  -Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.

  - Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

  - Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.

  - Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı gerekli gürdüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerüne Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Cumhurbaşkanı oy kullanamaz.

  -Başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangibir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.Başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.Başbakan bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Başbakanın Görevleri maddeler halinde


  * Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
  * Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek

  * Bakanların görevlerini yerine getirmelerini gözetmek
  * Bakanları seçmek
  * Bakanları görevden alınmasını Cumhurbaşkanına önermek
  * Milli Güvenlik Kuruluna katılmak
  * Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
  * Yüksek Askeri Şura’ya başkanlık etmek
+ Yorum Gönder


başbakanın kısaca görevleri,  başbakanın görevleri kısaca,  başbakanın görevleri nelerdir kısaca,  cumhurbaskani ve basbakanin görevleri kısa,  basbakanin gorevi nelerdir,  başbakanın görevleri