+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir Kısaca
  milletvekillerinin görevleri nelerdir kısaca anlatırmısınz
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir


  -Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak,Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek.Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermektir,Para basılmasına karar vermek,Savaş ilan etmeye karar vermektir.Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek,Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

  Ayrıca Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanına karar vermektir.Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermektir.Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

+ Yorum Gönder