+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir
  cumhurbaşkanının görevleri nelerdir kısaca maddeler halinde
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhurbaşkanının Görevleri


  a)Yasamayla ilgili Yetkileri

  1-Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
  2-TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
  3-Kanunları yayınlar.
  4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
  5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
  6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
  7-TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.

  b)Yürütmeyle İlgili Yetkileri
  1-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
  2-Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
  3-Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
  4-Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
  5-Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
  6-TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
  7-TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
  8-MGK’yı toplantıya çağırmak.
  9-Genelkurmay Başkanı’nı atamak.
  10-Kararnameleri imzalamak.
  11-Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
  12-Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
  13-YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.

  c)Yargı ile ilgili Yetkileri
  1-Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
  2-Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
  3-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
  4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
  5-Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
  6-AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek

 3. AZMİYE
  Devamlı Üye
  Demokratik ülkelerde Cumhurbaşkanı ülkenin başıdır ve o ülkenin ulusal birliğini temsil eder. TBMM de yapılan oylamayla seçilir üstelik Cumhurbaşkanı olmak için kırk yaşını doldurmuş ve yüksekeğitim görmüş olmak gerekir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa da belirtilmiştir.
+ Yorum Gönder