+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kısaca Hakkın Türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Kısaca Hakkın Türleri
  Kısaca Hakkın Türleri


  ** Kamu Hakları: Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan haklarıdır. Kamu hakları; kişisel
  haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere üçe ayrılır.
  **Özel Haklar: Kişilerle kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan haklardır.
  Nitelikleri Bakımından Özel Haklar
  ** Mutlak Haklar: Sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri
  sürülebilen haklardır. Mülkiyet hakkı buna örnektir.
  ** Nispi Haklar: Sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı buna örnektir.

  Konuları Bakımından Özel Haklar
  ** Mal Varlığı Hakları: Kişinin para ile ölçülebilen, yani mal varlığı içinde yer alan haklarıdır.
  ** Kişilik Hakları: Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklardır.
  Devredilebilmeleri Bakımından Özel Haklar
  **Devredilebilen Haklar: Sahibi tarafından başkalarına devredilebilen, miras yoluyla da mirasçılara geçen haklardır.
  ** Devredilemeyen Haklar: Kural olarak kişiye bağlı haklar, özellikle kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır ve bunlar miras yoluyla
  da mirasçılara geçemez.
 2. Acil

  Kısaca Hakkın Türleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder