+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Türkiye’de Idari Teşkilat Esas Olarak Kaça Ayrılmaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Türkiye’de Idari Teşkilat Esas Olarak Kaça Ayrılmaktadır
  Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılmaktadır

  Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir


  Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  İdare Teşkilatı Ne Demektir

  • Merkezden Yönetim

  Kamu hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi usulüdür. Merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısma ayrılır. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar merkez teşkilatını oluşturur. İl ilçe bölge yurtdışı teşkilatı merkeze bağlı merkezin belirlediği esaslara emirlere göre görev yapan taşra kuruluşlarıdır.

  Bucak örgütü bakanlıkların kuruluşunu düzenleyen yasada yer almamaktadır.Ancak İl İdaresi Kanununda bucaklara ilişkin hükümler varlığını sürdürmektedir. Ayrıca merkezi yönetimde merkeze karar almada yardımcı olan çeşitli konularda kendileri de karar alabilen yardımcı kuruluşlar da vardır. Milli Güvenlik Kurulu Devlet Denetleme Kurulu Danıştay Sayıştay Devlet Planlama Teşkilatı… gibi.

  • Yerinden Yönetim
  Kamu hizmetlerinin merkez dışında örgütlenmiş kamu tüzelkişileri aracılığıyla yürütülmesine yerinden yönetim denilmektedir. Yerinden yönetim idareleri iki başlığa ayrılırlar: Yer bakımından yerinden yönetim hizmet bakımından yerinden yönetim.

  Yer bakımından yerinden yönetim belirli bir coğrafi alandaki çeşitli kamu hizmetlerinin merkezi idare dışında kamu tüzelkişilerince görülmesidir. Ülkemizde yer bakımından yerinden yönetim idarelerine yerel yönetimler (mahalli idareler) denilmektedir.Hizmet bakımından yerinden yönetim ise belirli kamu hizmetlerinin merkez dışında kamu tüzelkişilerince yürütülmesidir. Bu hizmetler ülke çapında olabileceği gibi belirli bir yörede de görülebilir. Hizmet bakımından yerinden yönetim idarelerine kamu kurumları denmektedir.

  Belirli meslek mensuplarının mesleki dayanışmalarını sağlamak ortak ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak meslek disiplini ve ahlakını korumak üzere kurulan hizmet bakımından yerinden yönetim idareleri ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak adlandırılmaktadırlar

+ Yorum Gönder


mahalli idareler kaça ayrılır,  yerinden yönetim kaça ayrılır,  türkiyenin idari teskilati hakkinda bilgi