+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda AYİM in türk yargı düzeni içindeki yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  AYİM in türk yargı düzeni içindeki yeri
  AYİM in türk yargı düzeni içindeki yeri  Anayasa Madde 157:

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hâkim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

  1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Madde 1:

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş
  bağımsız bir yüksek mahkemedir.

  1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Madde 4:

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, Başsavcısı, daire başkanları ve üyeleri; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı teminat altında hizmet görürler.
 2. Acil

  AYİM in türk yargı düzeni içindeki yeri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder