+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Sosyal Hak Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Hak Kavramı
  Sosyal Hak Kavramı


  Yurttaşlık tarihsel açıdan üç farklı eksenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır:
  medeni haklar, siyasal haklar ve sosyal haklar. Medeni haklar, bireysel özgürlük,
  ifade özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülk edinme ve sözleşme yapma
  özgürlüğü, adalet hakkı gibi hak ve özgürlükleri kapsamaktadır. Siyasal haklar
  ekseninde, siyasal karar alma süreçlerine katılım (seçmen ve seçilen olarak) hakkı ele
  alınmaktadır. Sosyal haklar ise yaşanan toplumun standartları ölçüsünde ekonomik
  refah ve sosyal güvenlik haklarına sahip olmaktan başlayarak çağdaş bir birey gibi
  yaşama hakkına kadar geniş bir haklar dizinini kapsamaktadır.
  Sosyal haklar kavramının içeriğine tam olarak hangi hakların girdiği ve
  dolayısıyla bu kavramın nasıl tanımlanabileceği konusunda öğretide bir birlik
  olduğundan söz edilemez. Hatta bir adım daha öteye gidilerek, bu konuda bir
  terminoloji sorunu yaşandığı sonucuna varılması da mümkündür. Çünkü “sosyal
  haklar”, çoğu yazar tarafından “sosyal ve ekonomik haklar”, ya da “ekonomik,
  sosyal ve kültürel haklar” ile aynı anlamda ya da bunları içerecek biçimde
  kullanılmaktadır.
  Algan’a göre sosyal haklar, “insan haklarının bireyin bir topluluğun üyesi
  sıfatıyla ve topluluğun diğer üyeleriyle ilişkisi bağlamında sahip olduğu ve bireyin
  sosyal statüsü ile ilişkilendirilebilecek olan özel bir kısmıdır”
  Bir başka yaklaşıma göre sosyal haklar, ekonomik içerikli özgürlüklerin
  içinde özel bir kategori olup, çalışanların sahip oldukları haklardır. Bu görüş,
  sosyal hakları çalışanların haklarına indirgemesinin yanında sosyal ve ekonomik
  hakları birbirlerinden ayırmamakta ve “sosyal ve ekonomik” haklar deyimini
  kullanmayı daha doğru bulmaktadır.


 2. Acil

  Sosyal Hak Kavramı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder