+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Uluslararası Hukukta Yaşlıları Korumaya Yönelik Düzenlemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Uluslararası Hukukta Yaşlıları Korumaya Yönelik Düzenlemeler
  Uluslararası Hukukta Yaşlıları Korumaya Yönelik Düzenlemeler  Yaşlılık, ekonomik açıdan gelir kaybı ve sağlık harcamaları arttırılmasına yol
  açan, sosyal güvenlik ihtiyacının en kapsamlı ve uzun bir süreç gösteren toplumsal
  risktir. Çalışma ekonomisi kuramı, 16–65 yaş grubunu ‘çalışma çağında’, ‘çalışma
  yaşında’, ‘aktif’, ekonomik yönden faal nüfus olarak kabul etmiştir ve işgücü
  kavramına bu yaş sınırları içinde, daha dar bir yaklaşımla anlam kazandırmaktadır
  Böylece 65 yaş ve daha üzeri yaş grubunda yer alanlar ekonomik yönden aktif
  olmadıkları, işgücü piyasası dışında kaldıkları varsayıldığı için iş piyasasına dönük
  faaliyetlerde bulunmayan nüfus; yaşlı sınıflandırması içerisinde
  değerlendirilmektedir.
  Yaşlı kişileri tanımlamak için kullanılan terimler uluslararası belgelerde dahi
  büyük farklılıklar göstermektedir. Terminolojide “yaşlı kişiler”, “ileri yaştakiler”,
  “yaşlılar”, “üçüncü çağ”, “yaşlananlar”, ve 80 ve üstü yaştakileri tanımlamak için
  “dördüncü çağ” gibi terimler kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler sisteminde de “yaşlı kişiler” terimi, 60 yaş ve üstü kişileri ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler
  istatistik hizmetlerinin geçerli uygulamalarına göre, bu terimler 60 yaş ve üstü
  kişileri kapsamaktadır. Buna karşılık, Avrupa Birliği’nin istatistik hizmeti Eurostat’a
  göre “yaşlı kişiler” 65 yaş ve üstü kişileri kapsamaktadır; çünkü 65 yaş, uygulamada
  en yaygın emeklilik yaşıdır ve emeklilik yaşının daha da yükseltilmesine yönelik bir
  eğilim söz konusudur.
  Dünya gelecekte ekonomik ve sosyal alanda oldukça etkili olacak demografik
  bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümün en önemli dinamikleri doğum oranlarının
  düşmesi, yaşam sürelerinin uzaması ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusun artmasıdır.
  Yaşlıların dünya nüfusundaki payının hızla artması, sosyal güvenlik sisteminin
  işleyişini güçleştirmektedir. Ayrıca geleneksel aile yapısının bozulması nedeniyle,
  bakıma ve yardıma muhtaç yaşlıların sayısı da hızla yükselmekte ve her geçen gün
  devlete düşen yükümlülükler artmaktadır.

 2. Acil

  Uluslararası Hukukta Yaşlıları Korumaya Yönelik Düzenlemeler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder