+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Uluslararası Sözleşmelerin Getirdiği Güvenceler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Uluslararası Sözleşmelerin Getirdiği Güvenceler
  Uluslararası Sözleşmelerin Getirdiği Güvenceler  Bakıma muhtaç yaşlı kişilerin hakları, bölgesel nitelikli sözleşmelerde yer
  almaktadır. Örneğin; 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 23.
  maddesinde, 1988 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’na Ek Protokol’ün 4. maddesinde,
  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair Amerikan Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ün
  17. maddesinde, Afrika İnsan Hakları ve Halkların Hakları Şartı’nın 18. maddesinde
  yaşlıların hakları açıkça tanınmıştır. Türkiye, bunlar içerisinden Avrupa Sosyal
  Şartı’na Ek Protokol’ü 5.5.1988 tarihinde imzalamış, ancak onaylamamıştır. Gözden
  Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nı ise, 6.10.2004 tarihinde imzalanmış ve 27.6.2007
  tarihinde onaylamıştır.
  Bakıma muhtaç yaşlıların hakları, diğer insan hakları sözleşmelerinden de
  çıkartılabilir. Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmelerinin esin kaynağı olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) bu kapsamda ele alınabilir. BM Genel
  Kurulu kararıyla kabul edilen ve hukuken bağlayıcı olamayan İHEB’in 25.
  maddesinin 1. fıkrasına göre; “Herkesin, kendisi ve ailesinin sağlık ve refahı için
  beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes; işsizlik, hastalık,
  sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetiminin dışındaki koşullardan doğan geçim
  sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.”
  Söz konusu bu hükümde yaşlılarla ilgili hakların büyük bir kısmı
  düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu haklar, daha sonraki dönemlerde, hukuken bağlayıcı
  uluslararası sözleşmelerle, özellikle ESKHS’de daha ayrıntılı şekilde formüle
  edilmiştir. Avrupa’da ise, Türkiye’nin de onaylamış olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nda
  (ASŞ), ESKHS’ye benzer, hatta kimi noktalarda daha spesifik hükümler yer
  almaktadır. Ayrıca, Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
  Sözleşmesi, bu hakları kadınlar bakımından özel olarak güvence altına almaktadır.
  Bu Sözleşme Türkiye tarafından onaylanmıştır. Dolayısıyla ülkemiz için hukuken
  bağlayıcı bir belgedir
 2. Acil

  Uluslararası Sözleşmelerin Getirdiği Güvenceler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder