+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Avrupa Birliği Hukukunda Engellilerin Korunması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Avrupa Birliği Hukukunda Engellilerin Korunması
  Avrupa Birliği Hukukunda Engellilerin Korunması  1975 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun İnsan Hakları Evrensel
  Beyannamesine ek olarak yayımladığı “Özürlü Hakları Bildirgesi ile engellilerin
  diğer insanlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip oldukları vurgulanmıştır. 1981
  yılının uluslararası engelliler yılı ilan edilmesinin ardından 1982 yılında “Özürlüler
  İçin Dünya Eylem Programı” kabul edilmiştir. Dünya engelliler yılı ve ardından
  kabul edilen Dünya Özürlüler Eylem Programı Avrupa Topluluğu’nu da harekete
  geçirmiş ve bu sürece katılımını teşvik etmiştir. Bu kapsamda Avrupa Konseyi
  tarafından 1980 ve 1990’larda çeşitli bildirgeler ve kararlar yayımlanmıştır.
  AB’nin engelliler ile ilgili politikaları, genel olarak, uluslararası seviyede
  BM’nin 1993 yılında benimsediği Fırsat Eşitliği Konusunda Engelliler İçin Standart
  Kurallar İlke Kararı’na dayanaktadır. Ayrıca Komisyon, Engelliler İçin Fırsat Eşitliği
  başlıklı bir tebliğ yayımlayarak da söz konusu standart kuralların AB nezdinde takip
  edilmesi amaçlanmıştır.
  AB’nde engelliler politikasına yönelik temel amaç ayrımcılığın ortadan
  kaldırılmasıdır.“Engelliler için Engelsiz Avrupa” tebliği engellilerle ilgili AB
  politikalarını gözden geçirerek, engelli bireylerin ulaşılabilirliğini artırmaya yönelik
  olarak Avrupa genelinde çaba sarf edilmesini öngörmektedir. Engelli bireyler için
  engelsiz Avrupa tesis etmeye odaklanan bu tebliğ ile meslek edinme, eğitim, meslekî
  eğitim, ulaşım, iç piyasa, bilgi toplumu ve yeni teknolojiler gibi konularda Avrupa
  düzeyinde bir sinerji oluşturulmaya çalışılmıştır. “Bağımsız hareket edebilirlik”,
  ekonomik ve sosyal hayatta katılmanın önkoşuludur ve bunun gerçekleşmediği
  durumlarda engelli birey, kendine tanınan haklardan yeterince faydalanamamaktadır.
  E–Avrupa gibi girişimlerde de olduğu gibi; AB teknoloji alanındaki gelişmelere
  engellilerin “fonksiyonel sınırlılıkları”nın etkilerini azaltmada ve sosyal hayata
  katılımlarını artırmada rol oynayacağı bilinmektedir. Engelli olma hâlinin görülme
  sıklığı ile ilgili doğru istatistikî bilgiler, etkin koordinasyon ve danışmanlık
  mekanizmaları, söz konusu tebliğin uygulamada yer bulması için önemli argümanları
  oluşturmaktadır


 2. Acil

  Avrupa Birliği Hukukunda Engellilerin Korunması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder