+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda 1924 Anayasasında sosyal haklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  1924 Anayasasında sosyal haklar
  1924 Anayasasında sosyal haklar  Anayasa, hemen hemen kişi haklarına tamamına yer vermiştir. Kişi
  dokunulmazlığı, vicdan, düşünce, söz, yayım, seyahat, toplantı, dernek kurma (m.
  70), hayat hakkı (m.71), tutuklama ve yakalamanın kanuniliği (m. 72), işkence,
  eziyet, müsadere ve angarya yasağı (m. 73), kanunda belirtilen istisnalar dışında el
  koyma ve kamulaştırma yasağı (m. 74), dini ve felsefi görüş, düşünce ve
  inançlarından dolayı kişinin kınanmaması, (m. 75), kanun çerçevesinde dini ayin ve
  törenler düzenleyebilme (m. 75), konut dokunulmazlığı (m. 71 ve 76), sansür yasağı
  (m. 77), seferberlik, sıkıyönetim ya da salgın hastalık halleri dışında seyahat
  hürriyetine engel olunmaması (m. 78), haberleşmenin gizliliği hakkı (m. 81), kanuni
  yargı yolu (m. 83).
  Anayasa siyasi hakların bir kısmına da yer vermiştir. Her ne kadar bu alanda
  eksiklikler olsa da, hak kategorisi olarak bu grup haklar da anayasal listede yer
  almaktadır. Seçme - seçilme hakkı (m. 10, 11), dilekçe hakkı (m. 82), vatandaşlık
  hakkı (m. 88), vergi ödevi ve verginin kanuniliği ilkesi (m. 84, 85), kamu
  hizmetlerine girme hakkı (m. 92).
  Anayasa, bugün ekonomik haklar katalogunda yer verilen bazı hak ve
  hürriyetleri de saymıştır: Mülkiyet hakkı (m. 70), çalışma ve sözleşme yapma
  hürriyeti (m. 70, 79), ortaklık kurma hakkı (m. 70) gibi. Ancak devlete bu alanda
  herhangi bir pozitif edim yüklenmemiştir. 1924 Anayasası'nın benimsediği devlet
  anlayışı, "müdahaleci" ve "düzenleyici" değildir. Anayasa'nın öngördüğü devlet
  felsefesi "sosyal" değil, liberal ve bireyci olup, kişinin kendi kaderini kendisinin
  düzeltmesi gerektiği inancına dayalıdır. Kısacası, 1924 Anayasası, sosyal devlet
  anlayışından uzak, klasik, liberal bireyci bir felsefeye sahiptir.
 2. Acil

  1924 Anayasasında sosyal haklar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder