+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Anayasanın 61. ve 65. Maddeleri Arasındaki İlişki Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Anayasanın 61. ve 65. Maddeleri Arasındaki İlişki
  Anayasanın 61. ve 65. Maddeleri Arasındaki İlişki  Anayasa’nın “Sosyal güvenlik hakkı” başlıklı 60. maddesinin birinci
  fıkrasında, “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” İkinci fıkrasında da “Devlet,
  bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar.” denilmektedir.
  Anayasa’nın 65. maddesinde ise, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda
  Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri
  gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” denilmektedir.
  Maddenin gerekçesi şöyledir: “Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik
  hakların Devlet tarafından gerçekleştirilmesi ancak mali kaynakların yeterliği
  ölçüsünde mümkündür. Mali kaynakların yeterliği Devletin kaynaklarını zorlamadan
  tabii bir sınır teşkil eder. Bu kaynakların zorlanması halinde ekonomik istikrarın
  bozulması mukadderdir. Ekonomik istikrarın bozulması ise, her şeyden önce
  Devletin ekonomik ve sosyal ödevlerinin aksaması sonucunu doğurur. Bundan ise,
  her şeyden önce bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. Madde, hiç
  kimseye Devletten sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı
  vermediğini, bu hakların devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu
  belirtmektedir.”
  1982 Anayasası’nın 65. maddesi, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla
  değiştirilmiştir. 65. maddede yapılan değişiklikle, “ekonomik istikrarın korunmasını
  gözeterek” ibaresinin yerine, “bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek”
  ibaresi konulmuştur. Bu değişiklikle birlikte artık devlet, kişilerin sosyal haklarını
  gerçekleştirmek için harcama yaparken ekonomik istikrarı gözetmek zorunda
  değildir.
  Anayasa’nın 60. maddesinin ikinci fıkrasında sosyal güvenlik alanında,
  Devlete gerekli önlemleri alma görevi yüklenmiş, 65. maddesinde ise, bu
  yükümlülüğün sınırları belirtilerek, sosyal güvenlik konusunda, ancak Devletin
  ekonomik ve mali kaynakları ölçüsünde ve ekonomik kararlılığın bozulmaması
  koşuluyla önlem alma yükümlülüğü verilmiştir.
  Sosyal ve ekonomik hakların sınırları söz konusu olduğunda üzerinde
  durulması gereken asıl düzenleme, Anayasa’nın 65. maddesidir. Bu madde, gerek
  kapsamı, gerekse anlamı ve sonuçları konusunda önemli sorunlar barındırmaktadır.
 2. Acil

  Anayasanın 61. ve 65. Maddeleri Arasındaki İlişki isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder