+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Türkiye'de Çocuklara Yönelik Düzenlemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Türkiye'de Çocuklara Yönelik Düzenlemeler
  Çocuklara Yönelik Düzenlemeler

  Ulusal mevzuat açısından çocukların korunmasının kanuni güvence altına
  alınması öncelikli olarak anayasada düzenlenmiştir. Anayasalarda genel ilkeler
  düzenlendiği için T.C. Anayasası’nda da çocuk hakları ve çocukların korunması ile
  ilgili temel hükümler düzenlenmiştir. Gerçekte çocuk doğduğu andan itibaren
  yetişkinlerle aynı değerde kişilik ve kişilik haklarına sahip olduğundan insan
  haklarına ilişkin bildirgeler, sözleşmeler ve anayasalarda kullanılan ‘herkes’ terimi
  içerisine çocuklar da girmektedir.
  Anayasa m. 41’de; ailenin Türk toplumunun temeli olduğu belirtilmek sureti
  ile devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması ve
  aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı
  ve teşkilat kuracağı hususu hükme bağlanmıştır.
  Türkiye’de işgücü piyasası açısından en ciddi problemlerden bir tanesi de
  çocuk işgücüdür. Çocuğun çalışması, genellikle eğitim dışı kalmasına, sağlığının ve
  bedensel gelişiminin olumsuz olarak etkilenmesine ve toplumda çeşitli sosyal
  problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle çocukların işgücüne erken katılımının
  engellenmesi amacıyla kanunlarda yapılan düzenlemelerin yanı sıra zorunlu eğitimin
  8 yıla çıkarılması da önemli bir gelişme olmuştur.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Türkiye'deki çocuklara her türlü bedensel ve ruhsal hastalıklara karşı korumak ve o hastalıklara yakalanmamaları için ellerinden geleni yapmaktır. Bireylere tam iyilik hali kazandırmaktır.
+ Yorum Gönder