+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda 1924 Anayasasının Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  1924 Anayasasının Özellikleri
  1924 Anayasasının Özellikleri nelerdir

  1924 ANAYASASI (10 NİSAN 1924)

  1
  .Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
  2.Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.
  3.Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe’dir.
  4.Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.
  5.Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.
  6.Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.
  7.Meclis; yürütme yetkisini seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atadığı Bakanlar kanalıyla kullanır. Meclis; hükümeti her zaman denetler.
  8.Üst üste aynı kişi Cumhurbaşkanı seçilebilir.
  9.Seçimler dört yılda bir yapılır.
  10.Seçmen yaşı 18 olacaktır.

  Devletin dini İslam olduğu kabul edildiğinden bu anayasa laik değildir. Aynı zamanda diğer anayasalardan ayrılan en önemli özelliğidir !


  Yargının bağımsız mahkemelere verilmesi üzerine kısmen kuvvetler ayrılığı gerçekleşti !


  İnkılapların yapılması ve değişen şartlar uygun bir anayasaya duyulan ihtiyaç sonucu hazırlandı !


  1924 ANAYASASI ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  1.Devletin dini İslam’dır maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarıldı.

  Bu değişimle birlikte laiklik gerçekleşti !

  2.Seçmen yaşı 22’ye çıkarıldı.
  3.Ormanlar devletleştirildi.
  4.Kadınlara milletvekili olma hakkı tanındı.(1934)
  5.Atatürk ilkeleri anayasaya girdi.
  6.Laiklik anayasaya girdi. (1937)
  7.Toprak reformu yapıldı.
  ÖZELLİKLERİ
  1.1924 anayasası beş kez değişikliğe uğradı.
  2.En uzun süreli anayasadır.
  3.En çok değişiklik yapılan anayasadır.
  4.Kişi hak ve özgürlükler tanınır.
  5.Sosyal haklara yer verilmez

 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  1924 Anayasası (10 Nisan 1924) üzerinde en fazla değişiklik yapılan ve en çokta uzun süren anayasadır.
  1924 Anayasanın bir kaç özelliği
  1.seçme yaşını 18'den başlatıp 22'ye kadar devam ettirmiş.
  2.Sosyal haklara asla ama asla yer verilmezmiş.
  3.Dört yılda bir kere seçim yapılırmış.
  4.Devletin başkenti Ankara'dır
  5.Devletin dili Türkçe, dini ise İslamdır.

+ Yorum Gönder


1924 anayasasının getirdiği yenilikler