+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Köy idaresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Köy idaresi
  KOY MUHTARI

  -» Köy idaresinin en üst makamıdır.
  -* Köy idaresinin temsilcisi olmanın
  yanı sıra yürütme organıdır.
  -* Devlete ilişkin görevler yapar,
  devletin temsilcisidir.
  -» Bütçeyi hazırlar.
  -> Yapacağı işler, devlet işleri ve köy
  işleri olmak üzere ikiye ayrılarak
  düzenlenmiştir.
  -» Devlet memurudur.
  Görev ve yetkileri
  Köy işleri ile köylünün zorunlu işlerini yapar ve yaptırır.

  Köy işlerinde harcanacak parayı toplar ve harcanması için emir verir.
  * Köy işlerinde temsilen davacı veya davalı olarak mahkemede bulunur ya da bir temsilci görevlendirilir.
  Köyde güvenliği, dirlik ve düzeni sağlar.
  Bulaşıcı hastalıkları ve salgınları hükümete bildirir.
  Köylünün sağlığı için koruyucu önlemler alır. 2. Kadir
  Devamlı Üye

  KOY DERNEĞİ

  Köydeki bütün seçmenlerden oluşur.
  Köy ihtiyar meclisini ve köy muhtarını seçer.
  Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hâle getirir.
 3. Kadir
  Devamlı Üye
  KOY İHTİYAR MECLİSİ

  Köy derneği tarafından seçilmiş üyeler ile doğal üyelerden oluşur.
  Köy işlerini sıraya koyar.
  Köy bütçesini kabul eder.
  Kamulaştırmaya karar verir.
  Para cezası verir.
  İmece (el birliğiyle bir kişiye ya da topluluğa yardım etme) ve salmaya (köy halkının gelir durumuna göre alınan vergi) karar verir.
  Köy imamı ve öğretmen, köy ihtiyar meclisinin doğal üyesidir.
+ Yorum Gönder