+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Merkezden yönetimin taşra teşkilatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Merkezden yönetimin taşra teşkilatı
  MERKEZDEN YÖNETİMİN TAŞRA TEŞKİLATI

  VALİ
  İçişleri bakanının önerisi Bakanlar Kurulunun kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanan istisnai bir memurdur, ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
  Vali olabilmek için; memur olabilme şartlarım taşımak ve &5 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
  İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki genişliği ilkesine göre yönetir.
  Askerî ve adli kurumları denetleyemez.

  İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
  > Bakanlıkların illerdeki teşkilatının başında bulunan kişilere il idare şube başkanı denir.

  İL İDARE KURULU
  Vali, hukuk işleri müdürü, defterdar, sağlık ve sosyal yardım müdürü, bayındırlık müdürü, millî eğitim müdürü, tarım müdürü ve veteriner müdüründen oluşur.
  Vali, il idare kuruluna başkanlık edebileceği gibi kendine vekâlet etmesi için bir vali yardımcısını da görevlendirebilir.
  İl idare kurulunun görevi, valiye danışmanlık yaparak il idaresi konusunda yardımcı olmaktır. 2. Acil

  Merkezden yönetimin taşra teşkilatı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder