+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 123
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Hz. Peygamber (S.A.V.) Hayatından Kısa Notlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. AGMEHMET
  Administrator

  --->: Hz. Peygamber (S.A.V.) Hayatından Kısa Notlar

  Resulullah bir gün Kur'an-ı kerim okuyordu. Arabların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti.
  Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi: Vallahi sizden hiçbiriniz arabların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammedin okuduğu hiç birine benzemez!
  Arabların merasimlerinden birinde, arab kabileleri toplanmışlardı.
  Velid bin Mugire onlara Muhammed hakkında söyliyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece arab kabilelerini Ondan soğutalım ve sakındıralım, dedi.
  Bir kısmı Ona kahin diyelim dediler. Velid bin Mugire, yok vallahi o kahin değildir. Çünki, Onun sözlerinde kahinlerin sözlerindeki secie benzer bir söz yokdur, dedi. Mecnundur diyelim diye teklif ettiler.
  Velid bin Mugire, o da olmaz, zira Onda hiç cünun ve vesvese yoktur. Şairdir diyelim, dediklerinde ise, ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri şiire hiç benzemiyor, dedi
  Sihirbaz diyelim, dediler. Velid bin Mugire, hayır sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur.
  Bunun üzerine Kureyş müşrikleri bunların hiçbiri olmaz diyorsun, o halde ne diyelim, dediler. Velid bin Mugire, Muhammed karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim, dedi.
  Dorğluğuna kendileri bile inanmadıkları bu söz üzerinde anlaşdılar. Yol başlarına oturup, halkı bu sözle Resulullahdan soğutmağa çalışdılar. Ama nafile; güneş balçıkla sıvanamaz!
  Kur'an-ı kerimin icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerini bildirmesidir. Ehl-i kitabın alimleri, ömürlerini bunları araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenmemişlerdir.
  Ehl-i kitab alimlerinin Resulullaha gelerek görüşüp, konuştukları ma'lumdur. Çokkere ehl-i kitab alimleri, Resulullaha süal sorarlardı ve süallerini cevablandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeğe mecalleri kalmazdı.

  --->: Hz. Peygamber (S.A.V.) Hayatından Kısa Notlar sayfa üç frmacil 3 --->: Hz. Peygamber (S.A.V.) Hayatından Kısa Notlar

 2. Buğlem
  Devamlı Üye
  Hz. Muhammed kendisine Peygamberlik verildikten sonra Devletin ileri gelenlerine davet mektupları göndererek onları İslamiyete davet etmiştir. Bunları altı devlet büyüğüne göndermiştir. Bu mektupları Allahın elçisi Muhammed diye mühürleyerek gönderdi ve giden elçileri de gidecekleri bölgeyi iyi tanıyan ve bilen kimselerden seçmiştir.

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 123


allahümmağfirli verhamni ve tüb aleyye,  allahummağfirli verhamni ve tüb aleyye