+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Kutlu Doğum Haftası ile ilgili soru cevap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kutlu Doğum Haftası ile ilgili soru cevap
  Kutlu Doğum Haftası ile ilgili soru cevap  Kutlu Doğum Haftası ile ilgili soru cevap hakkında bilgi
  1. Kabe’yi ziyarete gelenlerin su ihtiyacını temin eden ve zemzem suyunu dağıtan görevlilere ne ad verilir?

  A) Hîcâbe B) Sîkâye C) Rîfâde D) Nedve

  2. Efendimiz (s.a. v) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Efendimiz (s.a.v) 571 senesinde doğmuştur.

  B) Babası Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’tır.

  C) Annesinin adı Amine’dir.

  D) Fîl Vâk’ası Efendimiz (s.a.v) doğduktan sonra olmuştur.

  3. Hz. Muhammed’in (s.a.v) nesebi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Abdullah –Abdülmuttalib-Abdümenâf--Hâşim.

  B) Abdullah –Abdülmuttalib-Haşim-Abdümenâf.

  C) Hâşim- Abdullah –Abdülmuttalib-Abdümenâf

  D) Abdullah –Abdülmuttalib-Abdümenâf-Hâşim .

  4. Hz. Muhamed (s.a.v)’in süt annesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Süveybe-Sümeyye B) Halime-Süveybe C) Nesibe-Süveybe D)Halime –Marie

  5. Hz Muhammed (s.a.v) aşağıdaki olayların hangisine katılmamıştır?

  A) Şam ve Yemen seyahati B) Ficâr Savaşı C) Hılfu’l- Fûdûl Cemiyeti D) Fîl Vak’ası

  6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) çocuklarından değildir?

  A) Kaasım B) Zeyneb C) Abdullah D) Zeyd

  7. Hz. Muhammed’e (s.a.v) İlk vahiy nerede gelmiştir?

  A) Ebu Kubeys tepesi B) Sevr dağı C) Hira (Nûr) dağı D) Uhud dağı

  8. İlk vahiy geldiği zaman Cebrail (a.s.m) Hz Muhammed’e (s.a.v) ne emretmiştir?

  A) Söyle B) Yaz C) Oku D) İtâat et

  9. Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk inanan ve kendisiyle namaz kıldığı kişi kimdir?

  A) Hz. Hatice B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ali D) Hz. Aîşe

  10. Efendimiz’in (s.a.v) Ahmed veya Muhammed ismi Kur’an’da hangi sûrede geçmez?

  A) Fetih Sûresi B) Sâf Sûresi C) Muhammed Sûresi D) Râd Sûresi  11. ‘’Mekke’de Müşriklerin baskılarına dayanamayan Müslümanlar ilk defa başka bir ülkeye hicret etmişlerdir.’’ Müslümanlar ilk defa hangi ülkeye kaç kişi hicret etmiştir?

  A) Habeşistan- 12 kişi B) Yemen -22 kişi C) Şam -16 kişi D) Habeşistan-16 kişi

  12. ‘’Müslümanlar 40 kişi oluncaya kadar Mekkelilere İslamiyet’i gizli anlatmışlardır. 40 kişiye ulaşılınca açıktan herkese İslamiyet anlatılmıştır.’’ Aşağıdaki sahabelerden hangisi 40. Müslümandır?

  A) Hz. Ali (r.a) B) Hz. Osman (r.a) C) Hz. Ömer (r.a) D) Hz. Hamza (r.a)

  13. Efendimiz (s.a.v), en büyük destekçileri Ebu Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatına çok üzüldü. Mekke devrinin 10. Yılında gerçekleşen bu yıla ne denir?

  A) Senetü’l Hasen B) Senetü’l Kûbh C) senetü’l Hüzün D) Hiçbiri

  14. ‘’Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zulümler katlanılmaz hale geldi. Bundan sonra Efendimiz (s.a.v) dini daha rahat anlatmak için yanına Harise oğlu Zeyd’i alarak bir yolculuk gerçekleştirdi.’’ Hz. Muhammed’in (s.a.v) gittiği şehir hangisidir?

  A) Taif B) Mekke C) Medine D) Hayber

  15. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in Miraç dönüşünde ümmetine getirdiği hediyelerden değildir?

  A) 5 Vakit namaz

  B) Bakara suresinin son iki ayeti (Amene’r - Rasûlü)

  C) Allah’a (c.c) ortak koşmayanların Cennet’e gireceği müjdesi

  D) Bayram Namazı  16. ‘’Medine’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlara…………………. adı verilir. Medineli Müslümanlara da …………………….. denir.’’ Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Muhacir-Ensâr B) Yerli-Yabancı C) Ensar – Muhacir D) Hacı-Yolcu

  17. Efendimiz (s.a.v) hicret esnasında Sevr mağarasına gizlendiğinde aşağıdaki hayvanlardan hangisi onların müşriklerden korunmasına yardımcı olmuştur?

  A) Güvercin- Keler B) Serçe-Örümcek C) Güvercin-Örümcek D) Kartal-Yılan

  18. ‘’Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicret yolculuğuna başladığında Mekkeli müşrikler bu yolculuğu engellemeye çalışmış, onları yakalayanlara büyük mükafatlar vaat etmişlerdir’’.

  Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ebubekir (r.a) ile birlikte olan Efendimizi (s.a.v) yakalayacağı sırada atı kuma saplanıp düşen ve takipten vazgeçen kişidir?

  A) Süraka B) Utbe C) Ebu Süfyan D) Halit bin Velid

  19. Müslümanlar ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?

  A) Mina B) Arafat C) Kuba D) Rânuna Vadisi

  20. Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke ve Medine’deki peygamberlik devri kaç yıl sürmüştür?

  A) 27 B) 23 C) 33 D)24

  21. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) eşlerinden (Ezvâc-ı Tâhirat) biri değildir?

  A) Safiyye (r.a) B) Sevde (r.a) C) Ümmü Habibe (r.a) D) Fâtıma (r.a)

  22. Mescidi Nebevinin yanında yoksul ve kimsesiz Müslümanların barınması için bölümler inşa edilmiştir. Bu bölümlere ve bu bölümlerde barınan Müslümanlara ne ad verilir?

  a) Suffe- Sahabe b) Suffe ehli-Enser c) Suffe – Suffe ehli d) Oda – Muhacir

  23. Ezan ile ilgili yapılan görüşmede aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e teklif edilmemiştir?

  A) Ezanı çan ve boru sesiyle duyurma

  B) Ateş yakarak duyurma

  C) Yüksek yerlere bayrak çekerek duyurma

  D) Sokaklarda tellal yardımıyla duyurma

  24. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan vatandaşlık anlaşmasının maddelerinden biri değildir?

  A) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar

  B) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar

  C) Dışarıdan bir saldırı olursa Medine beraber savunulmayacak

  D) İki taraftan biri üçüncü bir taraf ile sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu (barışı) tanıyacak.

  25. İlk nüfus sayımı nerede yapılmış, kaç Müslüman sayılmıştır?

  A) Mekke- 2 bin 500 B) Mekke-bin 500 C) Medine- 2 bin 500 D) Medine- bin 500

  26. Müslümanlar namaz kılarken yönlerini ilk defa nereye dönmüşlerdir?

  A) Kâbe (Mekke) B) Mescid-i Nebevi (Medine) C) Beyt- Makdis (Kudüs) D) Mescid-i Kuba (Medine)

  27. Müşrikler ile yapılan ilk savaş hangisidir?

  A) Bedir B) Uhud C) Hendek D) Hayber

  28. Ramazan orucu ve zekat ne zaman farz kılınmıştır?

  A) Hicretin birinci yılı B) Hicretin ikinci yılı C) Hicretin üçüncü yılı D) Hicretin dördüncü yılı

  29. Uhud savaşında Müslümanlar tam kazanacakken savaşın seyrini değiştiren olay nedir?

  A) Hz. Hamza’nın şehit edilmesi

  B) 50 okçunun bulunduğu tepeyi terk etmesi

  C) Müşriklerin çok güçlü olması

  D) Müslümanların zayıf olması  30. Efendimiz’in (s.av) amcası Hz. Hamza (r.a) hangi savaşta şehit düşmüştür?  A) Hendek B) Uhud C) Bedir D) Huneyn

  31. Hendek savaşında Medine çevresinde geniş hendeklerin kazılmasını öneren sahabe kimdir?  A) Halit bin Velit B) Ammar bin Yasir C) Selman’ı Farisi D) Muaz bin Cebel  32. Münafıklar, kuba mescidinin yakınına Müslümanları bölmek için hangi mescidi yaptılar?

  A) Mescid-i Uhud B- Mescid-i Aksa C- Mescid-i Dırar D- Mescid-i Haram  33. Peygamberimiz (s.a.v) in 7. Çocuğu olan, eşi Mariye’den doğup ve iki yaşında vefat eden çocuğu hangisidir?

  A) Fatıma B) İbrahim C) İsmail D) Yakup

  34. Arafat vadisinin ortasında Efendimiz(s.a.v) in 124 bini aşkın sahabeye hitap ederek insanlık tarihinin en önemli hutbesini okumuştur. Bu hutbenin ismi hangisidir?

  A) Veda hutbesi B) Şam hutbesi C) Huneyn hutbesi D) Mekke hutbesi  35. Efendimizin katıldığı en son gazvedir.

  Genelde seferler gizli tutulmasına rağmen ilk defa sefer yerini Efendimiz açıklanmıştır.

  Bu gazvenin ismi nedir?

  A) Bedir gazvesi B) Tebük gazvesi C) Hendek gazvesi D) Huneyn gazvesi  36. Rasulullah (s.a.v) Mekke’nin fethinden sonra gönülleri İslama ısındırmak için Mekke’nin nüfuzlu ve ileri gelenlerine zekat verilebileceğini söylemişti. Bu kişilere ne ad verilir?

  A) Darun nedve B) Dar’ul erkam C) Hacer--ül esved D) Müellefe-i Kulûb  37.Muhasara 20 günden fazla sürmüştü.Müslümanlar ilk defa bu muhasara da kale duvarlarını yıkmak için mancınık ve debbabe denilen savaş aletlerini kullandılar.Bu muhasaranın ismi nedir.?

  A) Taif Muhasarası B) Mekke muhasarası C) Tebük seferi D) Hendek savaşı

  38. Mescid-i Haram’ın ismi ve bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.?

  A) Kabe –Medine B) Kabe –Mekke C) Mescid-i aksa -Mekke D) Mescid-i Nebevi –Medine  39. Efendimizin(s.a.v)amcasıdır,bir süre Müslümanlığını gizleyerek Mekke de müşrikler arasında kalmıştır.Mekke’deki haberleri Efendimize(s.a.v)ulaştırmıştır.Efendimiz onunla alakalı şöyle demiştir: Peygamberlerin sonuncusu ben oldum muhacirlerin sonuncusuda sen diye iltifatta bulunduğu sahabe kimdir.?

  A) Hz.Hamza B) Hz. Abbas C) Hz.Ömer D) Ebu Talip  40. ……………..nin fethinde Efendimiz(s.a.v):Her kim ………………… evine girerse emniyettedir,her kim harem-i şerif’e girerse emniyettedir demiştir. Yukarıdaki boş yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmesi gerekir?

  A) Mekkenin Fethi-Ebu Sufyan B) Bedir Savaşı- Ebu Lehep

  C) Uhud Savaşı-Ebu Hureyre D) Tebük seferi-Hz.Ali

  41. Peygamberimizin doğum ve ölüm tarihleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Mekke, 571- Medine, 632 B) Mekke,570- Medine, 632

  C) Medine,571- yemen, 622 D) Taife,571- Mekke, 610

  42. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

  A) Hz. Hatice B) Hz. Hamza C) Hz. Zeyd D) Hz. Ali

  43. Peygamberimize ilk vahiy nerede, ne zaman ve hangi ayda indirilmiştir?

  A) Sevr-610 Şaban B) Hira-571- Ramazan C) Hira-610-Ramazan D) Sevr-610- Recep

  44. “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve insanları …………sadece Rabbini büyük tanı, elbiseni………tut. Kötü şeyleri terk et.”(müdessir,1-4) noktalı yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi uygun olur?

  A) Uyar-tertemiz B) Söyle-güzel C) Çağır-sil D) Anlat-düzgün

  45. I. Hicret

  II. Uhut

  III. Hendek

  IV. Bedir

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) III, IV, II, I B) I, IV, II. III C) I, II, III, IV D ) II, I, IV, III

  46. İslam tarihinde ilk inşa edilen mescit hangisidir?

  A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Nebevi C) Mescid-i Aksa D) Mescid-i Küba

  47. Hz. Peygamber (sav) veda hutbesinde hangi konuya değinmemiştir?

  A) Her türlü riba ve faizcilik kaldırılmıştır.

  B) Her Müslüman diğer müslümanın kardeşidir.

  C) Cahiliyet adetleri ve kan davaları kaldırılmıştır.

  D) Bir yabancının bir Arap’a üstünlüğü vardır.

  48. “Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir ……….….. bir……………..ve bir………olarak gönderdik.”(Ahzap-45) yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangileri yazılmalıdır?

  A) Şahit-müjdeleyici-uyarıcı B) Şahit- adaletli- uyarıcı

  C) Uyarıcı-merhametli-şahit D) müjdeleyici-hoşgörülü-uyarıcı

  49. I. Kur’an-ı açıklamak

  II. İnsanları uyarmak

  III. İnsanları inanmaya zorlamak

  IV. Dini tebliğ etmek

  Yukarıdakilerden hangileri peygamberimizin özelliklerindendir?

  A) III, IV B) I,II, III C) I,II, IV D) Hepsi

  50. Kur’an-ı kerimde (Resulüm)! Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.(Enbiya–107) ayeti kerimede Peygamberimizin hangi yönünü vurgulamaktadır?

  A) Adaleti B) Rahmeti C) Hoş görüsü D) İnsanlığı

  51. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden değildir?

  A) Güvenilir B) Dürüstlük C) Yardım sever D) Sabırsız

  52- “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem–4) “O’nun ahlakı Kur’andır.”(Müslim–139) yukarıdaki ayet ve hadiste hangi şahsiyetten bahsedilmiştir?

  A) Hz. Hamza B) Hz. İsa C) Hz. Muhammed D) Hz. Adem

  53. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in insani özelliklerinden değildir?

  A) İnsanlara rahmet oluşu B) Yemesi-içmesi

  C) Evlenmesi D) Uyuması  54. Hz. Peygamberin (s.a.v), “Ey insanlar! Size iki emanet bırakıyorum” sözü ile kast ettiği iki emanet hangileridir?

  A) Kur’an ve ahlak B) Hadis ve takva C) Kur’an ve adalet D) Kur’an ve sünnet

  55. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesini teşkil eder?

  A) Savaşta alınan esirlere eziyet etmeyi yasaklaması

  B) Cemaatte hasta varken kıldırdığı namazı kısa tutması

  C) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması

  D) Kişisel farklılıklara dikkat etmesi

  56. “Hz. Muhammed komşu ülkelerin hükümdarlarına mektuplar yazarak onları jslama davet ediyordu." Aşağıdakilerden hangisine davet mektubu göndermemiştir?

  A) Hirakliyus B) Hüsrev Pervis C) Ashame D) Yezdücerd

  57. Cahiliye Arapları Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabullenmediler. Onlara göre Peygamberimizin davranışları neye göre olmalıydı?

  A) Atalarının dini üzere B) Tebliğ C) Vahiy D) Kur’an

  <
 2. Ziyaretçi

  çok güzel
  hz muhammedi anlatıyo ama bilemediğim sorular vr byy
 3. Ziyaretçi
  kabeyi ziyaret edenlerin su ihtiyacını tehmin eden ve zemzem suyunu dağıtan görevlilere ne ad verilir
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Sorunun cevabı araştırdığım bilgilere göre b şıkkıdır.

  Kabe’yi ziyarete gelenlerin su ihtiyacını temin eden ve zemzem suyunu dağıtan görevlilere ne ad verilir?

  A) Hîcâbe B) Sîkâye C) Rîfâde D) Nedve
 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz 571 yılında 20 nisanda dünyaya gelmiştir. peygamberimiz 20 nisanda doğduğu için haftaya kutlu doğum haftası denir. kutlu doğum haftasında salavatlar çekilir ve peygamber efendimizin sevdiği çiçek gül insanları birbirine hediye eder.

+ Yorum Gönder


kutlu doğum haftası ile ilgili sorular,  kutlu doğum haftası ile ilgili sorular ve cevaplar,  kutlu doğum haftası soruları,  kutlu doğum haftası ile ilgili soru ve cevaplar,  kutlu doğumla ilgili sorular,  kutlu doğum soruları