+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Peygamber Efendimiz Namazda Hangi Sureleri Okurdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber Efendimiz Namazda Hangi Sureleri Okurdu
  peygamber efendimiz namazda hangi sureleri okumuştu 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimiz Namazda Hangi Sureleri Okurdu Hakkında

  Peygamber Efendimiz (asm) namazda belli ayet ve sureleri mutad olarak okumazdı.

  Her gün belli sureleri okumak mekruhtur. Ancak işinin çokluğundan bunu yapıyorsa, o takdirde kerahet kalkar
  . Ama şu namazda şu ve şu surelerin, bu namazda şu ve şu surenin okunması vacibdir, diye bir kanaat taşıyan kimsenin, her gün belirli sureleri okuması kesinlikle mekruh sayılmıştır. Çünkü böyle bir vücub ne rivayet, ne ictihad yoluyla sabit olmuştur. (Et-Tahavi - El-İsbicabi / Alaaddin Ali.)

  O halde her gün başka başka sure ve ayetleri okumak çok daha uygundur ve sünnetin ruhuyla uyum halindedir. Bilhassa imamlık yapan kimsenin buna çok dikkat etmesi gerekir. Aksi halde arkasında namaz kılan ve fıkhi bilgisi olmayan cemaat, şu vakitte şu sure ya da ayetlerin okunmasının vacib olduğunu sanır.

  Normal Şartlarda Namazın Kıraatinin Uzunluğu Nekadar Olmalıdır, Hangi Namazlar ve Rekatlar İçin Hangi Uzunluktaki Kıraat Daha Efdaldir?

  Sabah farzının her iki rekatında Fatiha'dan başka 40–50 ayet uzunluğunda birer sure okumak uygun olur. Öğle namazı da buna yakın bir ölçüde eda edilir. El- Asıl kitabında, öğle farzındaki kıraatin sabah farzındaki kıraatten az olması belirtilmiştir. Sahih olan da budur. Yatsı farzının her iki rekatında Fatiha'dan başka yirmişer ayet uzunluğunda bir sure ya da doğrudan doğruya yirmi ayet okumak uygun olur. Akşam namazında ise her iki rekatta de Fatiha'dan başka kısa birer sure okunur. Sünnet ya da müstehab olan budur. (El-Muhit / Serahsi.)

  Fukahanın çoğu, bu konuda genel kural olarak şöyle bir tespit yapmışlardır: Eğleşik durumda sabah ve öğle farzları tıval-ı mufassal ile ikindi farzı, tıval-i evsat ile yatsı farzını da yine böyle akşam farzını kısa surelerle kılmak sünnete daha uygundur. (El-Vikaye / Tacü'ş-Şeria.)

  Açıklama; Tival-i Mufassal: Hüccurat’tan Buruc Suresine kadar olan surelerdir.

  Tival-i Evsat: Buruc’dan Lem Yekun'a kadar olan surelerdir.

  Kısalar ise: Lem Yekun'dan Kur'an'ın sonuna kadar olan surelerdir. (El-Muhit / Serahsi - El-Vikaaye / Tacü'ş-Şeri'a.)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz allah rızası için ibadet etmeyi çok sever ve sürekli ibadet ederdi. ramazan ayları dışında da oruç tutardı farz olan namazların dışında da namaz kılardı. peygamberimiz namaz kılarken sürekli olarak aynı süreleri okumamaya dikkat ederdi.
+ Yorum Gönder