+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Hz muhammedin ahlakı özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Hz muhammedin ahlakı özellikleri
  hz muhammedin ahlakı özellikleri kısaca


  Hz. Muhammed üstün kişiliği, güvenilirliği , insana değer vermesi , hakkı gözetmesi , sabırlı ve hoşgörülü oluşuyla en güzel örnektir.
  Hz. Muhammed’in en önemli özelliği , başkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır. O , kendini başkalarından üstün görmemiş , Kur’an’ın öğütlerini ve yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır. Bu konuda , Kur’an’ın ,”Ey iman edenler ! yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz.” Ayetlerini kendine ilke edinmiştir.


  Hz. Muhammed cesaretliydi

  Cesaret ve kararlılık başarılı olmanın temel ilkelerinden biridir. İnsanlar cesaretleri sayesinde zor işleri başarmışlardır.
  Hz. Muhammed’in başlıca özelliklerinden biri de cesaretli olmasıdır. O, yaşamı boyunca inanç,adalet ve insan hakları için mücadele etmiştir. Güçsüzleri ve kimsesizleri savunmuştur. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılgınlık göstermemişler.
  Peygamberlik görevi verildikten sonra , insanları İslam davet etmeye başladığında Hz. Muhammed tek başına idi.Kötülüğün, ahlaksızlığın,her türlü ayrımın yapıldığı bir toplumda o,hiçbir zaman yılgınlık göstermemiştir.
  Hz. Muhammed ,tehlikeli zamanlarda ve savaşların en şiddetli anında bile herkese cesaret örneği olmuştur. O her zaman,”Allah’ım!Cimrilikten , korkaklıktan ve tembellikten sana sığınırım.”diye dua etmiştir.
  Peygamberimiz , Müslümanların büyük çoğunluğu Mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra hicret etmiştir. Hicret yolculuğunda Sevr Dağı’ndaki mağarada kaldıkları sırada , düşmanlardan bir grup , mağaranın ağzına kadar geldiği zaman endişe duyan Hz. Ebubekir’e , “Üzülme çünkü Allah bizimle beraber .”diyerek cesaret vermiştir. O her konuda olduğu gibi karşılaştığı zorlukların üzerine cesaretle gidişi ile de bize örnek olmuştur.

  Hz. Muhammed güvenilir bir insandı


  Hz. Muhammed sözleriyle, yaşayışıyla ve davranışları ile insanlığa örnek olmuştur. Yaşamı boyunca Yüce Allah’ın “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”buyruğunu kendisine ilke edinmiştir.
  Hz. Peygamberimizin yalan söylediği,sözünde durmadığı,bir kimseyi incittiği,başkasına zarar verecek davranışlarda bulunduğu görülmemiştir. Bu özellikleri ile o yaşadığı toplumun taktirini kazanmıştır.
  Hz. Muhammed gençliğinde ticaretle uğraşmış, bu alandaki başarısı ve dürüstlüğü herkesçe taktir edilmiştir. Mekke’nin soylu ve zengin kadınlarından Hz. Hatice ona iş ortaklığı teklif etmiştir. Hz. Hatice ona olan güvenini de ”Ey Muhammed sen halkın içinde iyi tanınıyorsun,doğru güvenilir ve güzel ahlaklısın.”sözleriyle belirtmiştir.
  Hz. Muhammed bir gün “Ey Kureyş! Şu dağların arkasında size karşı hazırlanan bir ordu var desem bana inanır mısınız? diye sorduğunda; hepsi:”Evet, çünkü senden hiç yalan söz işitmedik.” Diyerek onun doğruluğunu onaylamışlardır.
  İçinde yaşadığı toplumda Hz. Muhammed’e öylesine bir güven oluşmuştu ki bir çok kişi Müslüman olmamasına rağmen gönül rahatlığıyla değerli eşyalarını ona emanet ediyordu.
  Bizler de Peygamberimizin güzel ahlakını örnek almalıyız. Söz,iş ve davranışlarımızda dürüst ve güvenilir olmalıyız.

  Hz. Muhammed merhametli idi

  Hz Muhammed’in başlıca ahlaki özelliklerinden biri de merhametli olmasıdır. O; yaşamı boyunca yaratılmış tüm varlıklara karşı merhametli davranmıştır.

 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Hz. Muhammed’in Ahlakı

  “Alemlere ancak rahmet olarak” gönderilen Hz. Muhammed’in her bakımdan eşsiz ve eksiksiz şahsiyetini simgeleyen yüksek ahlâkı hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılabilir. Biz O’nun ahlâk üstünlüğüne, ayrıcalığına ancak şöylece bir göz atıp geçmek zorundayız.

  Zaten kendileri: “Ben mekarim-i ahlâkı (Beğenilen güzel ahlâkı) tamamlamak için gönderildim” buyurmuşlardır. Cenab-ı Hallak-ı mutlak olan Allahu Taâlâ da Hz. Muhammed için şöyle buyurmaktadır “And olsun ki: Resulullah’ta sizin için Allah’ı ve Ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir imtisal nümunesi vardır”.

  Hz. Peygamber’in akıl ve zekâsı sadece hayranlık celbetmez. Bunların sınırlarını tasavvur etmek bile güçtür. Sadece evrenin kendisiyle övündüğü son Allah Resulünün tabii Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve keremiyle Arap Yarımadası’nı ne durumda bulup hangi duruma yükselttiğini düşünmek onun erişilmez akıl ve zekâsını bir ölçüde hayal etmeye yardımcı olabilir. Bir insan için fazilet ve büyüklük adına ne düşünülüyorsa hepsini onda en mükemmel şekliyle görmekteyiz: Bir din tebliğcisi olarak hayatında bin bir güçlüğü yenerek sonsuz denecek bir başarıya ulaşmış, atalarının ve çağdaşlarının taptığı putları Mekke Fethi gününde hemşehrilerinin gözleri önünde parçalatmış ve hiç bir engele uğramamıştır. Sosyal hayatın bir organizatörü olarak ikinci bir eşini tanımıyoruz. Pek iptidai bir hayat yaşayan bir bölgede on yıl içinde muazzam bir devlet kurmuş ve vefatından onbeş yıl sonra halefleri Asya, Afrika kıtalarında muhteşem zaferlerle taçlanmışlardır. Onun ahlâkının her yönü kusurdan uzaktır. Göz kamaştıran cesareti, imrenme veren temizliği, hayranlığı dahi aşan belagatı, yüce hayası, dillere destan vefası, örnek zühd ve takvası, güzel muaşeret adabı, başkasında görülmeyecek ölçüdeki alçak gönüllülüğü ve bütün bunlara benzer yüksek ahlâk ilkelerine bağlılığı olağanüstü cömertlikten hayalleri donduran sabrına kadar her şeyi, her şeyi insan üstü bir erdemliliğin canlı timsali idi. Bu hususta Şeyh Sa’di’nin çok ünlü mısralarının tercümesini buraya almakla yetineceğiz: “O kemal ile yüksek derecelere yetişti, cemal ile karanlıkları açtı, bütün huyları güzeldir. O’na ve Âl’ine selavat getiriniz.”

  Bizde şimdi O’na ve Âl’ine ter temiz bir gönülle “Selavat” getirdikten sonra Âl-i A’ba’sı hakkında da bir kaç cümle yazarak bu güzel konumuzu da tamamlayalım.

  Hz. Peygamber’in Âl’i denildiğinde (Âl-i Resul/Âl-i Abâ) Kızı Hz. Fatima, damadı ve amcazadesi Hz. Ali ve onlardan doğma torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin hatıra gelir.

  Mevakib Tefsirinde: “Ey Ehl-i Beyt Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler” anlamındaki âyet-i kerimenin tefsirinde şöyle denilmektedir: “Cenab-ı Peygamberin zevcesi Ümmü Seleme’nin söylediği esbab-i nüzul şöyledir: Hazret-i Peygamber benim hücremde ve yatağımın üzerine serdiği bir kilim üstünde oturuyordu. Cenab-ı Fatıma geldi ve Resulullah’a sebuse yani et ile pişirilmiş hamur getirdi. Resul-i Ekrem: Ya Fatıma, Ali’yi ve oğullarını çağır gelsinler beraber yiyelim buyurdular. Yemek yenildikten sonra da o kilimin ucunu bunların üstüne örttü ve “İlahi bunlar benim Ehl-i beytimdir, günahlarını affet ve kendilerini pak ve musaffa kıl dîye dua etti.” Hz. Aişe’den de gelen bir başka rivayet bunu teyid edici niteliktedir. Âl-i Aba’ya saygılı olmak da bir görevdir. Özellikle eski şairlerimiz Âl-i Aba deyimini daima saygı ile kullanmışlardır

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz çok güzel ahlaki özelliklere sahipti. örneğin; kah kaha ederek gülmezdi , yürürken hızlı hızlı yürürdü ,birileri ile konuşurken yavaş yavaş konuşurdu, asla yalan söylenmezdi ve herkes tarafından saygı görürdü.
+ Yorum Gönder


peygamberimizin ahlaki özellikleri,  hz muhammedin ahlaki özellikleri,  peygamberimizin ahlaki özellikleri nelerdir,  hz muhammedin ahlakı özellikleri,  hz muhammedin ahlaki ozellikleri,  hz muhammedin baslica ahlaki ozellikleri