+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda İç Anadolu Bölgesi Nüfus ve yerleşim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İç Anadolu Bölgesi Nüfus ve yerleşim
  İç Anadolu Bölgesi / Nüfus ve yerleşim  Nüfus ve yerleşme [değiştir]İç Anadolu Bölgesi, 1997 nüfus sayımına göre yaklaşık 10,5 milyon kişilik nüfus büyüklüğüyle Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64 kişi/km² dir. (1997 yılına göre, Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi/km²) İç nüfusu, bölgenin doğal koşulları-nın etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü edilen kesimlerin daha yağışlı olması ve su kaynaklarının bol olmasıdır.

  Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık ke-simde nüfus yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri boyunca dizilidir. Bölge nüfusu-nun %62'si, nüfusu 10.000'den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun %38,44'ü kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gösterir.

  Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya'dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri faaliyetleri ile Ankara'nın başkent olması önemli rol oynar. Konya ve Tuz Gölü civarları nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İç anadolu bölgesi, marmara bölgesinden sonra nüfusu en kalabalık olan bölgedir. İç anadoluda kilometrekareye 64 insan düşmektedir. İç anadoluda insanlar daha çok kıyı kesimlere yerleşmişlerdir. kıyıların kalabalık oluşu yağışın kıyılarda daha fazla olmasından kaynaklanır. Bölgedeki ovalardaki yağışların azlığı nüfusun artmasının önüne geçmiştir.
+ Yorum Gönder


iç anadolu bölgesinin nüfusu,  iç anadolu bölgesi nüfusu,  iç anadolu bölgesinin nüfus yapısı ,  iç anadolu bölgesinin nüfus yoğunluğu,  iç anadolu bölgesi nüfus ve yerleşme,  iç anadolu nüfus ve yerleşme