+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda İç Anadolu Bölgesi'nin Coğrafi Konumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İç Anadolu Bölgesi'nin Coğrafi Konumu
  İç Anadolu Bölgesi'nin Coğrafi Konumu

  Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Güneydoğu Ana-dolu dışında Türkiye'nin tüm bölgelerine komşu olan bölge, adını Anadolu'daki konu-mundan alır.
  Doğuda Uzunyayla'dan batıda İçbatı Ana-dolu eşik alanına kadar uzanan İç Anadolu, kapladığı alan bakımın-dan, Doğu Anadolu'dan sonra ülkemizin en büyük ikinci bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi' nin doğal sınırları, kuzeyde Kuzey Anadolu Dağlan'nın en içteki sıralarının güney etekle-rinden, güneyde ise Toroslar'ın kuzeye bakan yamaçlarından geçer. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu, güneyde Akdeniz, batıda da Ege bölgelerine komşu olan İç Anadolu Bölgesi kuzeybatısında yer alan
  Marmara Bölgesi ile de komşu olmakla birlik-te bu bölgeyle sınırı çok kısadır. Bu sınırlar içinde yaklaşık 151.000 km2'lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yüzde 19'unu kaplar.
  Tümüyle bölge sınırları içinde kalan iller Aksaray (1989'da il olmuştur), Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'dir. Merkezleri İç Ana-dolu Bölgesi'nde yer alan Sivas ilinin kuzey-doğu kesimi Karadeniz Bölgesi'ne, doğu ve güneydoğu kesimi Doğu Anadolu Bölgesi'ne, Kayseri ilinin bazı toprakları Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine, Niğde, Karaman ve Konya illerinin bazı kesimleri Akdeniz Bölge-si'ne, Eskişehir ilinin bazı toprakları Ege ve Karadeniz bölgelerine, Ankara, Çankırı ve Yozgat illerinin bazı kesimleri de Karadeniz Bölgesi'ne taşar. Çorum ilinin yaklaşık yarısı İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Mer-kezleri komşu bölgelerde olan Afyonkarahi-sar ve Tokat illerinin bazı toprakları da İç Anadolu Bölgesi'ne girer. İç Anadolu Bölge-si, Yukarı Kızılırmak, Orta Kızılırmak, Kon-ya ve Yukarı Sakarya bölümlerine ayrılır.
  1985'te yapılan son sayım sonuçlarına göre bölge nüfusu yaklaşık 8,5 milyon kişidir. Bölge halkının yüzde 60'a yakını 10 binden çok nüfuslu 56 kentte yaşar. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük kenti, 2 milyonu aşan nüfusuyla başkent Ankara'dır. Bundan başka nüfusu 100-500 bin arasında beş, 50-100 bin arasında yedi, 10-50 bin arasında da 43 kent vardır. Bölgenin öbür başlıca kentleri Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırıkkale, Sivas ve Aksa-ray'dır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İç anadolu bölgesi bulunduğu konum nedeni ile Güneydoğu anadolu bölgesi hariç bütün bölgelere komşudur. Adını bulunduğu yerden alan bölgede karasal iklim görülmektedir. İç anadolu bölgesinin bazı yerleri başka bölgelere taşmaktadır.
+ Yorum Gönder