+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Karaman Ayrancı Köyleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Karaman Ayrancı Köyleri
  Karaman Ayrancı Köyleri
  Ağızboğaz Köyü

  Nüfus: 410

  İlçe merkezine 15 km uzakta bulunan köy, batısında ilçe merkezi, doğusunda Berendi ve Ereğli, Kuzeyinde Böğecik, güneyde ise Üçharman (Divle) ile çevrilidir. Kabaktepe’nin yamacında 1913 yılında kurulmuştur.

  Geliri tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yerleşim yerlerinin kıraç yanında düz arazileri Ayrancı Barajı’ndan sulanmaktadır. Geniş dağlık arazileri hayvancılığa elverişlidir. Saraycık yaylası en güzel yaylalarından birisidir. İçme suyu da buradan gelmektedir.

  Yörenin en eski içme suyu köye 10 km uzaklıktaki Kozlu Deresi’nden Salim Bey tarafından getirilmiş, böylece Cumhuriyet döneminin ilk hizmeti bu köye ulaşmıştır.

  Sosyal yönden gelişmiş köylerdendir. İlkokulun erken açılması okuma oranının yükselmesini sağlamıştır. Köyün yetiştirdiği ‘Eğitmen’ Mehmet TURAN ve Öğretmen İsmail TÜRKOĞLU’nun hizmetleri ve İvriz Öğretmen Okulunun katkıları ile köyün eğitim düzeyi yüksektir.

  Köye isminin verilmesi

  Kimilerine göre, Ayrancı’dan girişe ‘Ağız’, köyden çıkış yerine de ‘Boğaz’ dendiği, bu isimlerin birleşerek ‘Ağızboğaz’ olduğu söylenir.

  Kimilerine göre ise, köyün dört tarafını çeviren Kurtboğazı, Kirazboğazı, Karaboğaz ve Bağırsakboğaz’ının ağzında kurulmuş olmasından dolayı, köye ‘Ağızboğaz’ ismi verilmiştir.


  Akpınar Köyü

  Nüfus: 227

  İlçemizin güneyinde, Akkoya tepesinin yamacında kurulmuştur. İlçe merkezine uzaklığı 37 km'dir. Doğusu Çat köyü, batısı Melikli, Kuzeyi Üçharman (Divle) Güneyi Kayaönü ve Küçük Koraş köyleri ile çevrilidir.

  Bulunduğu yerin konumu nedeniyle tarımdan çok hayvancılıkla geçinir. Koyunculuğun yaygın olduğu köyün geniş yaylakları vardır.

  Köyün Tarihçesi ve isminin verilmesi

  1968 yılında Çat Köyü’nden ayrılıp, Andıkara mahallesi ile birleşerek kurulmuştur.

  Köyün üst kısmında, beyaz bir kayadan çıkan ‘Akpınar’dan dolayı köye bu isim verilmiştir.


  Ambar Köyü

  Nüfus: 2021

  Ayrancı’nın 18 km kuzeydoğusunda yer alan köy, doğusunda Böğecik köyü ve Akgöl, Batısında Akçaşehir kasabası, kuzeyinde Kavuklar köyü ve güneyinde Kale köyü ile çevrilmiştir.

  Etrafı küçük tepelerle çevrili olan köyde orman ve akarsu yoktur. Ancak bahçeciliğe önem verilmesi nedeniyle köy yemyeşil bir görüntüye sahiptir. Köyün 6 km doğusunda Akgöl ve Düden vardır.

  Köy bir ovada kurulmuş olmasına rağmen, evlerin birbirine çok yakın ve düzensiz inşa edilmesinden dolayı sokaklar da düzgün olmayıp, aynı zamanda çok dardır.

  İ.H.Konyalı köyü “eski ve muhteşem bir medeniyetin edebiyet uykusuna daldığı bir yer” olarak tanımlamıştır.

  Geniş ve verimli topraklara sahip olan köy halkı çoğunlukla tarımla uğraşmakta, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanısıra bahçeciliğe de büyük önem vermektedir. Ayrancı barajından gelen suyun yanında Sulama Kooperatifi aracılığıyla açılan yeraltı su kuyularından da yararlanılmasıyla köyün ekonomisi zenginleşmiştir

  Ayrıca köyde yetişen gençlerin özellikle İstanbul’a, çalışmak amacıyla gitmeleri nedeniyle genç nüfus azalmış olmakla birlikte, çalışma hayatında başarılı olan ve köy ile ilişkilerini koparmayan bu kişiler köyün ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar.

  Eğitim ve öğretime önem verilmesi nedeniyle okur-yazarlık oranı yüksektir.

  Köyde ilköğretim okulu, Sağlık Ocağı, Toprak Su Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.

  Köyün Tarihçesi ve isminin verilmesi

  Yaklaşık 150 yıl önce, köyün bulunduğu yer Divle (Üçharman) köyünde oturanların çiftliği olarak kullanılmaktaymış. Verimli ovadan kaldırılan hububatın Divle’ye taşınması zor olduğundan, yer altına kazılan mahzenlere saklanıyor ve ihtiyaç olduğunda Divle’ye götürülüyormuş. Divle’den buraya hububat almaya gelenlere nereye gittikleri sorulduğunda “Anbar’a gidiyorum” derlermiş. Daha sonra bu kişilerden bazıları Divle’ye dönmeyerek buraya yerleşmişler ve köyün adı “tahıl depo edilen yer” anlamında önce Anber Arası sonra Anbar olmuştur.


  Berendi Köyü

  Nüfus: 958

  Toros Dağlarının yamaçlarında yeralan köy beş mahalleden oluşmakta ve tek muhtarlıkla idare edilmektedir. Diğer Mahalleleri; Keşir, Akoluk, Aşağı Kıramanoğlu ve Yukarı Kıramanoğlu’dur.

  Uludere denilen derenin karşılıklı yamaçlarına yerleşim yapılan köyün doğusunda Ereğli, batısında Kıraman, Kuzeyinde Ağızboğaz, güneyinde ise Mersin yer alır.

  Köyün güneyindeki Bolkar Dağı, üzerinde bulunan Bozoğlan adlı yatırın mezarı nedeniyle ‘Ziyaret Dağı’ olarak da anılır.

  Orta Torosların Bolkar Dağları mevkiinde etrafı dağlarla çevrili olan bir vadi eteğine kurulmuş olan köyün rakımı 1165 metredir.

  18. yüzyılda Tarsus’un Pirömerli mahallesinden aşiret olarak gelen göçerler, köylüler tarafından Eski Köy olarak adlandırılan yere yerleşmişler fakat sonradan vadinin içindeki yeni yerleşim yerine yerleşmişlerdir. Yeni Köye gelerek yerleşmelerine ‘Beriye İndi’, ‘Beri İndi’ ve nihayet “Berendi” şeklini aldığı kabul edilmektedir.


  Böğecik Köyü

  Nüfus: 362

  Ayrancı’ya 18 km uzaklıkta olan köyün doğusunda Karaburun (Ereğli), batısında Anbar, kuzeydoğusunda Adabağ, güneyinde ise Ağızboğaz köyü bulunmaktadır.

  Köyün Tarihçesi ve isminin verilmesi

  Yakın zamana kadar Yarıkkuyu köyünün mahallesi durumundayken 1969 yılında köy haline dönüştürülmüştür. Sarıkeçili ve Horzum yörükleri tarafından kurulmuş olup bölgede civar köylere nazaran çok buğday yetiştiği için köyün ismine ‘Buğdaylı’ denilmiştir.

  Buğdaylı kalesinde insan eliyle oyulmuş mağaralar içerisinde odalar bulunmakta olup, odaların bir kısmı yıkılmıştır.


  BÜYÜKKORAŞ Köyü

  Nüfus: 253

  Ayrancı’ya 30 km uzaklıkta bulunan köyün doğusunda Pınarkaya, batısında Taşkale, kuzeyinde Yarıkkuyu, güneyinde Mersin ili yer almaktadır. Bir vadinin içinde kurulmuş olan köyün ortasından aynı adı taşıyan bir dere akmaktadır.

  Köyün güney tarafındaki yamaçlarda ardıç ormanı vardır. Vadi içerisinde de meyve ve sebze yetiştirildiğinden köye yeşil bir görünüm vermektedir.

  Tarım ve hayvancılığın en büyük gelir kaynağını oluşturduğu köyde bahçecilik ve halıcılık da köy halkına önemli katkı sağlar.

  Özellikle küçükbaş hayvancılığın yapıldığı köyde sulu tarım yanında, kıraç arazilerde hububat ekimi yapılmaktadır.

  Anadolu’da Kureş adlı Türk kaviminin olduğu bilinmektedir. Günümüzde kurulu olan Küçükkoraş köyünün batısında bir ören yeri mevcut olup daha önceleri bir müddet buralarda yerleştikten sonra şimdiki köyün bulunduğu yere yerleşildiği anlaşılmaktadır.

  Önceleri Kayaönü ve Melikli köyleriyle birlikte bir muhtar tarafından yönetilirken sonraları ayrı muhtarlık haline gelmiştirler.


  Çat Köyü

  Dokuzyol Köyü

  Hüyükburun Köyü

  Kale Köyü

  Karaağaç Köyü

  Kavaközü Köyü

  Kavuklar Köyü

  Kayaönü Köyü

  Kıraman Köyü

  Küçükoraş Köyü

  Melikli Köyü

  Pınarkaya Köyü

  Saray Köyü

  Üçharman Köyü

  Yarıkkuyu Köyü 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Ayrancı Köyleri  Ağızboğaz Köyü
  Akpınar Köyü


  Ambar Köyü, Berendi Köyü, Bögecik Köyü, Buğdaylı Köyü, Büyükkoraş Köyü, Çatköy Köyü, Dokuzyol Köyü, Hüyükburun Köyü, Kaleköy Köyü, Karaağaç Köyü, Kavaközü Köyü, Kavuklar Köyü, Kayaönü Köyü, Kıraman Köyü, Küçükkoraş Köyü, Melikli Köyü, Pınarkaya Köyü, Sarayköy Köyü, Üçharman Köyü, Yarıkkuyu Köyü Karaman iline bağlı ayrancı ilçesine bağlı köylerdir.
+ Yorum Gönder