+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Kültür Park Projesinin Amacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kültür Park Projesinin Amacı

  Sivas-Kültür Park Kültür Park Projesinin Amacı


  Kültürel mirasın bilinçli bir şekilde ve zevk alınarak anlaşılmasını sağlamak ve farklı kuşaklar arasında ortak bir milli kültür ortamı oluşturmaktır. Sivasın değişik yörelerinden getirilerek kültür parkında sergilenen yapılar sadece estetik olarak değil Sivas kültürünün de anlatıcısı rollerini üstlenerek ziyaretçilerin kültürel keşiflerde bulunmalarını sağlarlar.

  Kültür Park sergi anlayışında tüm Sivas bir sergi mekanına dönüşür. Her bir yapı ve değişik otantik malzemeler geniş kapsamlı ve uzun süreli kültürel bir sürecin sembolü haline gelir.
  Sivaslı genç kuşak başta olmak üzere, Sivas halkının geçmişteki kökleriyle, kaybolmaya yüz tutan kültürel değerleriyle ve geçmişteki yaşam biçimleriyle yapay ve anlık da olsa bir birliktelik kurabilmeleri için, özellikle kırsal kesime ait yaşam biçiminin geleneksel öğelerini simgeleyen yapı ve otantik malzemeleri turizme de yönelik olarak bir açık hava müzesi şeklindeki "Kültür Parkı"nda sergilemenin yararlı olacağını düşündük.

  Bitkilendirme
  Ağaç sevgisini aşılamak için Kültür Parkı ve İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığı sahası içine 65.000 adet çam dikilmiştir. Bitkilendirmede kullanılan başlıca türler şunlardır;

  - Çınar Yapraklı Karaağaç
  - Baston ve Sarmaşık Gül
  - Salkım Söğüt
  - Top Akağaç
  - Orman Sarmaşığı
  - Sabin Ardıcı
  - Gümüş Köknar
  - At Kestanesi
  - Mavi Ladin
  - Ateş Dikeni
  - Top Mazı
  - Doğu Çınarı
  - Gül İbrişim
  - Hanımeli
  - Diş Budak
  - Gladiçya
  - Karaçam
  - Sarıçam
  - Kotanas
  - Katalpa
  - Ihlamur
  - Huş
  - Oya
  - İğde


  Otantik Araç ve Gereçler

  Oturma grupları ve bina içlerinde kullanılan otantik malzemeler dışında, kültür evi ve kütük evi gibi bine odalarının döşemesinde de yapıya uygun yöresel ev eşyaları kullanılmıştır. Kullanılan otantik araç ve gereçler şunlardır: Değirmen Taşı ve Borusu, Ekmek Pişirme Kültürüne Ait Malzemeler, Dibekler, Değirmen Taşları, At Arabası Tekerleri Beşik, Sabanlar, Kağnılar, Saman Balyaları, Yayık, Eski Kap Tencere Bıçak v.s., Eski Radyolar, Çeşme, Yalakları, Eski Musluklar, El Örgüsü Eski Halatlar, Ahşap Oyma Yalaklar, Çarıklar, Yöreye Ait Giysiler, Sedir ve Minderler, Eski Kapılar, Yün Eğirme Çıkrıkları, Eski Metal-Tahta Raflar ve Ayakları, Eski Dolapları, Kurutulmuş Yiyecekler, Kuzine Soba, El Değirmen Taşları, Yaba Kaşağı, Kömürlü Ütü, Nallar, Demiryolu, Makas Başı Feneri, Öküz Arabası, Gaz Lambaları, Gaz Ocakları, Halı, Kilim, Örtü ve Perde, Tarihi Silah ve Kılıçlar, Oraklar ve Tırpanlar, Dokuma Tezgahları, Kar Kızakları, Testiler, Sepetler ve Kamış Hasırlar, Semaverler, Halı Tarağı, Hamur Sofrası, El Arabası, Sandalye, Boyunduruk, Testere, Kazan, Hamur Teknesi, Örtüler, Kağnı Tekerleği, İbrik, Körük, Küp, Düven, Masa, Ahşap Patoz, Ahşap Yalak, Bulgur Taşı, At Arabası, Kovan, Beşik Çömlek, Tırmık, El Değirmen Taşı, Binek Taşı, Taştan Köpek Yalağı, Yuvarlak Taş, Tahta Çıkrık, Lov Taşı, Tahta Kürek, Tahta Tokmak.

  Giriş Kapısı

  Kültür Parkının amacı doğrultusunda Doğanşar ilçemizden getirilen travertenden yapılan giriş kapısına, Jandarma amblemi ile birlikte Gökmedrese ve Ulu Camii gibi tarihi yapılarda da görülen Sivasın tarihi simgeleri olan çift başlı kartal ve hayat ağacı figürleri işlenmiştir. Figürlerden çift başlı kartal, gücü; hayat ağacı ise tanrıya çıkan merdiveni temsil eder. Simgeler dışında kalan kapının diğer bütün kısımları mucarta aleti ile işlenerek tarihi bir görünüm kazandırılmıştır.

  Kangal Köpeği

  Vatanı, Kangal ilçesi olup, ünü yurt dışına da yayılmış olan Kangal Köpeğinin bire bir ölçüsüyle gaz betondan (ytong) yapılmış heykeli girişten hemen sonra bulunmaktadır.

  Gezi Yolları

  Kültür Parkının amacı doğrultusunda Doğanşar ilçemizden getirilen travertenden yapılan giriş kapısına, Jandarma amblemi ile birlikte Gökmedrese ve Ulu Camii gibi tarihi yapılarda da görülen Sivasın tarihi simgeleri olan çift başlı kartal ve hayat ağacı figürleri işlenmiştir. Figürlerden çift başlı kartal, gücü; hayat ağacı ise tanrıya çıkan merdiveni temsil eder. Simgeler dışında kalan kapının diğer bütün kısımları mucarta aleti ile işlenerek tarihi bir görünüm kazandırılmıştır.


  Çocuk Parkı
  Bu parkta, betonarme yapılar arasında kalan günümüz parklarından farklı olarak tamamen taş ve ahşap doğal malzemelerle yapılmış oyuncaklar bulunmaktadır. Bu oyuncaklar çocuklarımızı güvenli bir ortamda bedenen ve ruhen geliştirirken Sivas kültürü ve tarihi içinde de eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlayacak şekildedir. Girişin hemen solunda bulunan oyun alanında;
  - Mağara
  - İp Köprü
  - Tırmanma Halatı
  - Minyatür Kulübeler
  - Tahta Salıncak
  - Çarkıfelek

  Pergole

  Giriş kapısı karşısında yaklaşık 100 yıllık ardıç ağaçlarından yapılmış pergole görülmektedir. Bu tarihi ağaçlar Doğanşar ve Şarkışla ilçelerindeki yıkılmış eski evlerden temin edilmiştir.

  Pergole, tırmanıcı bitkileri yönlendirmek üzere düzgün aralıklarla dikilmiş ahşap direkler ve ahşap kafesli kirişlemeden oluşan bir çeşit çardaktır. Direk ve mertekleri ardıç olan pergolenin üzeri çam yapımı beşik çatı ile kapatılmış ve alaturka kiremitle örülmüştür. Ön kısımdaki iki büyük ardıç ağacı, arka kısımdaki ardıçlara beşik çatı ile bağlanmıştır.

  Fırın ve Tandır

  Köy meydanlarında köylünün ekmek ihtiyacını karşılamak için yapılan ve ortak kullanılan fırın, kırsal alanda artık kullanılmayan eski fırınlar örnek alınarak yapılmıştır. Sivas ekmek kültürü, park alanında bulunan fırında yapılan ekmekler misafirlere ikram edilerek tanıtılmaktadır. Otantik malzemelerle döşenmiş olan fırın yanındaki oturma alanında kil topraktan, gömme bir tandır da vardır.

  Fırın duvarları sıfır derzli olarak Zara ilçesinden getirilen taşlarla örülmüştür. Tabanı kum + tuz + cam karışımı ile doludur. Yüksek yoğunlukta olduğu için bu malzeme sıcaklığı muhafaza etmekte ve ısıyı fırın içine yaymaktadır. Karışımın üzeri il merkeze bağlı Taşlıdirek köyünden getirilen ateşe dayanıklı taş ile döşelidir.

  Zemin kısmı sal taşı ile döşeli olup arka kısımda il merkez Karaçayır köyünden getirilen iri kayalarla bir kaya bahçesi oluşturulmuştur. Pergole içindeki otantik oturma grupları ve ardıçlara dolanan tırmanıcı sarmaşıklar hoş bir görüntü oluşturmaktadır.


  Amfi Tiyatro

  Müzik, seminer gibi kültürel amaçlar için günümüz şartlarında da kullanılabilecek küçük bir amfi tiyatro inşaası ile Anadolunun eski kentlerindeki (Side, Aspendos, Efes, Bergama v.b.) amfi tiyatro yapıları anımsatılmıştır. Dairesel basamakların hemen üzerinde, içinde Sivas Müze Müdürlüğünden temin edilen anıt mezarların sergilendiği, ahşap direkler üzerine alaturka kiremitle örtülü tek meyilli beşik bir çatı oluşturulmuştur.

  Kaya Bahçesi
  Amfi Tiyatro, Pergole, Kütük Ev, Kültür Evi v.b. yapılarda doğal bir görünüm elde etmek ve arazide toprak kaymasını önlemek amacı ile çeşitli taşlar kullanılmıştır. Ayrıca bu malzemelerle küçük kaya bahçeleri dışında iri soğuk çermik traverten kayalardan doğal, sarp görünümlü büyük bir kaya bahçesi de oluşturulmuştur.
  Kaya bahçeleri aralarına çimlendirme yapılmış ve ziyaretçilere gezi sırasında hem dinlenme hem de hoş, doğal bir yaşam ortamı sunan otantik oturma gruplarının yerleştirildiği teraslar hazırlanmıştır. Doğallığı sağlaması için gelişigüzel yerleştirilen kayalar arasındaki boşluklara ve buralara yerleştirilen değirmen taşları içine bitkilendirme (Kaya Sarmaşığı, Çim, Loliiprane v.s.) çalışması yapılmıştır.


  Kültür Evi
  Eski insanların günlük yaşam biçimini temsil amacı ile inşa edilen kültür evinin yapımında görev bölgelerimizden biri olan Divriği kırsalında rastlanan evler örnek alınmıştır. Bu yapı örneklerinden plan tipolojileri, cumba, saçak, merdiven, kapı ve pencere yapılarıyla, yapım tekniği ve mimari bakımdan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Yapıda uygulanan inşaat tekniği "Bağdadî"dir. Taşıyıcı ahşap dikme, kiriş ve yanlama araları deliksiz tuğla dolguludur. Pek çok geleneksel Türk evinde olduğu gibi "Bağdadî" teknik, sıva kullanılmaması nedeni ile kültür evinde de dışarıdan görülmektedir.

  Kütük Evi
  Yerini villa tipi evlerin aldığı,unutulmaya yüz tutmuş ve Sivas kültürünün bir aynası olan eski, kütük yayla evleri örneği için Koyulhisar İlçesi İkizkaya köyü Kengercik yaylasındaki evler örnek alınmıştır. Kütük Evi, Kengercik yaylasındaki terkedilmiş eski yayla evlerinden çıkartılmış kütüklerle, bu evlerin mimari yapısına göre inşa edilmiştir.

  prü
  Kangal Alacahan eski karayolu üzerindeki Cumhuriyet Döneminden kalma yarı yıkık köprünün taşları ile aslına uygun bir şekilde inşa edilmiştir.

  prünün bütün taşları numaralandırılmış, her iki ayağının ve kemerinin ölçüsü alınmış ve dikkatli bir şekilde park alana taşınmıştır. Gezi yolunun geçtiği köprü üzeri sal taşı ile kaplanmıştır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Sivasta farklı kültürlerle insanları tanıştırmak amacı ile başka kültürlerden yapılarak getirilmektedir. Sivasın farklı milli parklarından getirilen eserler ile sivas ilini tanıtmak amaçlanmaktadır. Milli parkların bitkilendirilmesinde kullanılan ağaç türleri Çınar Yapraklı Karaağaç, Baston ve Sarmaşık Gül, Salkım Söğüt, Top Akağaç, Orman Sarmaşığı, Sabin Ardıcı, Gümüş Köknar, At Kestanesi, Mavi Ladin, Ateş Dikeni, Top Mazı, Doğu Çınarı, Gül İbrişim, Hanımeli, Diş Budak, Gladiçya, Karaçam, Sarıçam, Kotanas, Katalpa, Ihlamur, Huş, Oya, İğde dir.
+ Yorum Gönder