+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Konyada türbesi bulunan evliyalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Konyada türbesi bulunan evliyalar
  Konyada türbesi bulunan evliyalar


  Abdullah-ı Bosnevî
  Ahmed Eflâkî
  Ali Gav Sultan
  Ateşbâz Velî
  Baba Nîmetullah Nahcuvânî
  Behâeddîn
  Veled
  Bergamalı
  Hacı İbrâhim Efendi
  Bosnalı
  Abdullah Efendi
  Bostan Çelebi
  Celâleddîn-i Rûmî
  Cemel Ali Dede
  Çelebi Bustan
  Çelebi Cemâleddîn
  Çelebi Ferruh
  Çelebi Hüsâmeddîn
  Çelebi Hüsrev
  Dede Molla
  Dediği Sultan
  Evhadüddîn
  Kirmânî
  Fahri Efendi
  Hacı Abdullah Efendi
  Hacı
  Veyiszâde Mustafa Efendi
  Hâdimî
  Hârûn-i
  Velî
  Kâsım
  Halîfe
  Ladikli Hacı Ahmed Ağa
  Mahmûd
  Hayrânî
  Mahmûd
  ve İynel Sultanlar
  Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
  Muhammed Kudsî Bozkırî
  Pîr
  Esad Sultan
  Pirebi Sultan
  Sadır Sultan
  Sadreddîn Konevî
  Sarı Ya'kûb
  Selâhaddîn Zerkûb
  Seyyid
  Hârûn Velî
  Sultân-ül-Ulemâ
  Behâeddîn Veled
  Sultan Veled
  Şems-i Tebrîzî
  Şeyh Ulemâ
  Ulu Ârif Çelebi 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Abdullah-ı Bosnevî, Ahmed Eflâkî, Ali Gav Sultan, Ateşbâz Velî, Baba Nîmetullah Nahcuvânî, Behâeddîn, Veled, Bergamalı, Hacı İbrâhim Efendi, Bosnalı, Abdullah Efendi, Bostan Çelebi, Celâleddîn-i Rûmî, Cemel Ali Dede, Çelebi Bustan, Çelebi Cemâleddîn, Çelebi Ferruh, Çelebi Hüsâmeddîn, Çelebi Hüsrev, Dede Molla, Dediği Sultan,Evhadüddîn, Kirmânî, Fahri Efendi, Hacı Abdullah Efendi, Hacı, Veyiszâde Mustafa Efendi, Hâdimî, Hârûn-i, Velî, Kâsım, Halîfe, Ladikli Hacı Ahmed Ağa, Mahmûd, Hayrânî, Mahmûd, ve İynel Sultanlar, Mehmed Behâeddîn Nakşibendî, Muhammed Kudsî Bozkırî, Pîr, Esad Sultan, Pirebi Sultan, Sadır Sultan, Sadreddîn Konevî, Sarı Ya'kûb, Selâhaddîn Zerkûb, Seyyid, Hârûn Velî, Sultân-ül-Ulemâ, Behâeddîn Veled Sultan Veled, Şems-i Tebrîzî, Şeyh Ulemâ, Ulu Ârif Çelebi Konyada türbesi bulunan evliyalardır.
+ Yorum Gönder


konyadaki evliyalar,  konya evliyaları,  konya daki evliyalar