+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda En Çok Nadasa Bırakılan Bölge Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  En Çok Nadasa Bırakılan Bölge
  En Çok Nadasa Bırakılan Bölge Hangi Bölgemizdedir,  İç Anadolu Bölgesinde İklimin yarı kurak karakterine rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir, iklim yarı kurak olduğu için nadas ihtiyacı duyulur. Tarımın en önemli problemi sulamadır. Bu amaçla büyük sulama kanallarının (barajların) yapılması ve yeraltı suyundan yararlanılması gerekir. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. Türkiye'de ulusal gelirin %20'sini bu bölge sağlamaktadır.

  Tarım ürünleri içinde tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan toprakların yarıya yakını bu bölgededir. Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını öne çıkarır. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırmıştır.
  Bölgenin sulanabilen bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır. Buğday, şeker pancarı ve elmanın en fazla üretildiği bölgedir. Şeker pancarının özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Niğde gibi şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde ekimi yapılır.

  İlkbahar yağışı ve yaz kuraklığı tahıla uygun ortamı oluşturmuştur. Türkiye'nin tahıl ambarıdır. Sulanabilen arazinin azlığı buğday ekim alanlarının geniş olmasına yol açmıştır. Bölgede buğday nadas yöntemiyle yetiştirilir. Alan bakımından nadasa bırakılan toprakların en fazla olduğu bölgemizdir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  İç anadolu bölgesinde iklimin kurak olmasına rağmen toprakların büyük bir kısmında tarım yapılmaktadır. İklim yarı kurak olduğu için nadasa ihtiyaç duyulmaktadır. Topraklar bir süre dinlendirilerek daha fazla verim elde etmek hedeflenmektedir.
+ Yorum Gönder