+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Sökmenliler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sökmenliler Hakkında Bilgi
  Sökmenliler Hakkında Bilgi


  s-kmenliler-hakk-nda-bilgi.jpg  Sultan Alp Arslan’ın yeğeni Kutbettin İsmail’in komutanlarından Sökmen El -Kutbî tarafından, Van Gölü havzasında kurulmuştur. Sökmen, Müslüman Mervanoğulları’ndan Ahlat’ı alarak burayı merkez yaptığından bu beyliğe Ahlat Şahlar veya Ermen Şahlar da denilmektedir. Son Sökmen beyi İzzettin Balaban zamanında idare Eyyubîler’in eline geçmiştir. (1207) Togan-Arslanoğulları-Dilmaçoğulları (1084-1394)Bitlis-Erzen dolaylarında kurulmuştur. Beyliğe adını veren www.alasayvan.net/ Dilmaçoğlu Mehmet Bey, Malazgirt Savaşı’na katılmış komutanlardandır. 1104 yılında başa geçen Mehmet Bey’in oğlu Togan Arslan, büyük bir üne sahipti. Bu sebeple kendi soyundan gelen Erzen beyleri için Togan-Arslanoğulları denmiştir. Gürcü ve Haçlılarla mücadele eden bu beylik, oldukça uzun ömürlü olmuştur.Selçuklulardan sonra Harzemşah ve İlhanlı hâkimiyetine girmişler;Akkoyunlular tarafından beyliğe son verilmiştir (1394). 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Sökmenliler Van gölü tarafına Sökmen El kutbi tarafından kurulmuştur. Sökmenliler Ahlatı Mervanoğulları’ndan alarak burayı merkez haline getirmişlerdir. Sökmenliler Eyyübilerin eline geçmiştir.
+ Yorum Gönder


sökmenliler,  malazgirt savaşı sonrası kurulan beylikler,  sökmenliler beyliği,  malazgirt savaşından sonra kurulan beylikler,  malazgirt savaşından sonra anadoluda kurulan beylikler,  ahlatşahlar beyliği