+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Roma döneminde konya ilçesi hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Roma döneminde konya ilçesi hakkında bilgiler
  Roma döneminde konya ilçesi hakkında bilgiler  Roma döneminde konya ilçesi hakkında bilgiler.jpg
  Anadolu ve Suriye topraklarında büyük bir imparatorluk kuran Hititler Konya'ya da hakim olmuşlardır. Hititler'den sonra Friglerin egemenliğine giren Konya (Kavania) daha sonra Lidyalılar, Persler ve Büyük İskender'in istilalarına uğramıştır. Sonraları Anadolu'da Roma hakimiyeti sağlanınca Konya İconium olarak varlığını korumuştur.
  Önemini Roma ve Bizans dönemleri boyunca korumuş olan şehir, Hıristiyanlığın ilk yıllarında dini bir merkez hüviyeti de kazanmıştır. Aziz Paul Anadoludaki dinî seyahatleri sırasında Konya'ya da uğramıştır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Hititler konya ilinde de hüküm sürmüşlerdir. Konya hititlerden sonra frigler, lidyaylılar ve perslerin eline giçmiştir. Bizansında hüküm sürdüğü konya ili Bizanslılar döneminde hiristiyanlığın önemli merkezindendi. Konya isi daha sonra selçuklular ve osmanlılarında eline geçmiştir.
+ Yorum Gönder


konya