+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve İç Anadolu Bölgesi Forumunda Esmekaya sazlıkları ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Esmekaya sazlıkları ile ilgili bilgi
  Esmekaya sazlıkları ile ilgili bilgi

  “Ülkemizde doğal kaynaklarımız her yıl, hala sürdürülebilir kullanım ve koruma yerine isabetsiz yatırım projeleri ve rant uğruna heba ediliyor. Uzman görüşleri ve raporlara rağmen sorumsuzca harcanan Eşmekaya sazlıkları bu duruma ilişkin en son örnek.

  Yapımına, Aksaray yakınlarında 1996 yılında başlanan Eşmekaya Barajı’nın inşaatı daha bitirilemeden durduruldu. Bu güne kadarki zaman içerisinde toplam 12 trilyon TL harcanan baraj inşaatının durdurulma nedeni ise barajı doldurabilecek yeterli suyun bulunmaması.

  Eşmekaya projesi, Eşmekaya barajı’nın yapımı ve üç sulama projesiyle, brüt 6700 ha alanın sulamaya açılmasından oluşmakla birlikte; bölgede yapılan tek etkinlik yarım kalmış olan baraj inşaatı.

  Proje kapsamında bir kısmının baraj gölü altında kalması, bir kısmınında kurutulup tarım arazisine dönüştürülmesi planlanan Eşmekaya Sazlıkları, barındırdığı doğal değerler ve bölge ekonomisine olan katkısıyla ülkemizin en önemli sulakalanlarından biriydi. Şimdi ise sadece çorak topraklardan ibaret.

  Esmekaya.jpg
  Eşmekaya sazlıkları 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından I. Derece Doğal Sit Alanı, 1994 yılında ise Orman Bakanlığı tarafından Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Tüm bu koruma statülerine rağmen, yasalara aykırı baraj inşaatına başlandı. İnşaat, 1998 yılında Kültür Bakanlığının, 1999 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığının olumsuz görüşlerini bildirmelerine rağmen devam etti.

  1997 yılında WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) inşaatın yasalara aykırı olduğu, bölgede halihazırda yeterli miktarda su bulunmadığı ve projeden beklentilerin gerçekçi olmadığı kaygısı ile projenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştur. Ancak mahkeme başvurusu red edilmiştir. WWF Türkiye’nin baraj yapımının havzadaki etkilerini ortaya koyan bilimsel raporuna göre, proje alanındaki suların sulama için yeterli kalitede olmadığı, yöre topraklarının yüksek tuzluluk, kireç miktarı gibi sorunlardan dolayı tarıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu baraj projesi ile sulanması öngörülen alanın sadece %20’sine su verilebilecekti. Bu durum dahi, projenin hazırlanırken yeterli teknik değerlendirmenin yapılmadığını göstermektedir.

  WWF Türkiye’nin raporuna göre; tarımsal bitkilerin bölge koşullarına uygun olmadığı, ürünler için beklenen verim tahminlerinin abartılı olduğu görülmüş; sonuçta projenin gerçekçi olmayan beklentiler üstüne kurulduğu anlaşılmıştır.

  Ülkemizde halen 235 barajın yapımı sürmekte ve 431 büyük baraj farklı planlama aşamasındadır. Eşmekaya örneğinde yaşananların başka yerlerde de yaşanmaması için bu projelerin, günümüz gerçekleri doğrultusunda ve hiçbir siyasi etkiye maruz kalınmadan yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

  WWF Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Maddi kayıplarımızı yerine koyma şansımız var, ancak kaybettiğimiz doğal kaynaklarımızı yerine koyma şansımız hiçbir zaman olmayacak. Bundan on yıl önce binlerce kuşa ev sahipliği yapan, yöre insanın geçim kaynağını oluşturan ve doğayla uyum içinde yaşadığı Eşmekaya sazlığı ne yazık ki bunlardan bir tanesi” . Filiz Demirayak sözlerini, “Gelişmekte olan ülkemizin, su ve enerji gereksinimlerini karşılarken, yatırımların sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel maliyetleri de hesaplanmalı. Yatırım yapmak, ülkemizi maddi ve doğal kaynak kaybına uğratmak kalkınma değil, yoksullaşmadır. Ülkemiz kimi zaman, rant ya da siyasi çıkar uğruna atıl ya da yarım bırakılmış, çevresine zarar veren, isabetsiz projelerin kurbanı oluyor.” diyerek sürdürdü 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Esmekaya Sazlıkları Aksarayda kurulan Eşmekaya Barajı’nın yapımının durdurulması ve su ile doldurulmaması nedeni ile tahrip olmuştur. Esmekaya sazlıklarının tamamı neredeyse kurumuş durumdadır. Esmekayanın altında bulunan suyun yanlış kullanılması bölgeyi tahrip etmiştir.
+ Yorum Gönder